24 hores / 7 dies

ayuntamientos

Ajuntaments

A Hidrotec realitzem actualment la neteja hidrodinàmica de col·lectors i el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de diversos ajuntaments i altres entitats públiques.

També duem a terme inspeccions amb cambra de TV de tipus preventiu, amb l’objectiu de detectar i reparar patologies incipients que potencialment poguessin generar en un futur problemes més greus de funcionalitat o salubritat.

Serveis pel Sector Ajuntaments

inspección de tuberías

Inspección de tuberías con cámara

Comptem amb càmeres CCTV per a la inspecció de canonades amb diàmetres compresos entre els 2 cm i els 2,5 m. Inspeccionem el clavegueram urbà i les xarxes de sanejament d'edificis públics.

rehabilitación tubería

Rehabilitación de tuberías sin obras

Oferim sistemes de rehabilitació per a canonades, baixants, arquetes i pous de registre. Som l'única empresa a nivell nacional capaç de realitzar una rehabilitació integral de la xarxa de sanejament.

Asesoramiento técnico integral

Asesoramiento técnico integral

A Hidrotec oferim assessorament tècnic integral a empreses i organismes públics en la gestió de les infraestructures de sanejament.