24 hores / 7 dies

Treballs especials en espais confinats

Trabajos en Espacios Confinados

A Hidrotec disposem de personal tècnic format i especialitzat per a la realització de treballs a l’interior de col·lectors i canonades transitables, complint en tot moment amb les normatives de seguretat més estrictes.

El personal d’Hidrotec, especialitzat en treballs confinats, disposa de la formació i els equips de seguretat homologats per a treballs en espais confinats. Hidrotec compleix amb la normativa en seguretat laboral, tenint internament implantat el Sistema Certificat de la Gestió de Seguretat i Salut en el Treball, segons ISO 45001:2018. En aquest sentit, cal remarcar el fet que el 75% del personal d’Hidrotec està format com a recurs preventiu, segons la Llei 54/2003 i RD 1627/1997.

A Hidrotec elaborem informes tècnics de les patologies detectades, així com la seva ubicació en la xarxa de sanejament i clavegueram inspeccionada. En funció de la patologia trobada, podem realitzar fins i tot la seva reparació “in situ”. En aquest sentit, fem feines de paleta i lampisteria en espais confinats.

Neteja Col·lectors Espais Confinats
Inspecció Visual Col·lectors
Treballs a Alçada

Més serveis

pruebas de presión

Proves d’estanquitat i pressió

Hidrotec du a terme proves de pressió i estanquitat mitjançant aire o aigua en canonades, col·lectors, pous de registre, xarxes d'aigua potable i xarxes contra incendis, per a diàmetres compresos entre 50 mm i 1,2 m. En funció del material, del tipus de xarxa i de la normativa a aplicar pot variar el temps i la pressió de l'assaig.

localización de tuberías

Localització de canonades i arquetes ocultes

A Hidrotec detectem i localitzem canonades i arquetes sense necessitat d'obrir rasa, amb gran rapidesa, precisió i sense molèsties. Tenim la capacitat de seguir el traçat de canonades i arquetes ocultes d'una instal·lació de sanejament al complet.

alquiler y venta de obt

Lloguer, venda i col·locació d’obturadors

A Hidrotec oferim una àmplia gamma d'obturadors per a lloguer i venda. Gràcies a la nostra dilatada experiència treballant amb obturadors de canonades, trobem la millor solució a les necessitats dels nostres clients, solucionant els escenaris més complexos.