24 hores / 7 dies

construccion

Sector de la Construcció

En el sector de la construcció realitzem actuacions de fresat de canonades amb robot per a solucionar diferents anomalies presents, com ara barres corrugades penetrades, incrustacions o abocaments de formigó.

Cal dir que des de l’any 1994 el INCASOL obliga a inspeccionar amb cambra de TV les canonades d’obra nova abans de la seva recepció per part de la D.O. A més Hidrotec instrumenta proves de pressió i estanquitat amb aire i aigua, en diferents tipologies de col·lectors.

Serveis pel Sector Construcció

obra civil saneamiento

Obra civil de sanejament

Oferim solucions personalitzades en obra civil per a la xarxa de sanejament i de distribució d'aigua. Des de la construcció d'arquetes i claveguerons, la neteja d'abocaments en col·lectors, fins al reforç estructural de col·lectors.

inspección de tuberías

Inspección de tuberías con cámara

A Hidrotec comptem amb diferents càmeres CCTV robotitzades i no robotitzades per a la inspecció de canonades i col·lectors amb diàmetres compresos entre els 2 cm i els 2,5 m.

robot fresador

Fresat de canonades

Disposem de quatre robots fresadors per a canonades de sanejament capaços de treballar en diàmetres compresos entre 70 mm i 800 mm i retirar tota mena d'incrustacions i elements antròpics.