24 hores / 7 dies

Detecció de fugides d’aigua

Detección de fugas de agua

Detecció de fugides en canonades d’aigua potable

La majoria de les fugides d’aigua succeeixen en canonades enterrades. Per això, en Hidrotec disposem d’equips capaços de detectar fugides en canonades enterrades d’aigua potable amb una alta precisió mitjançant gas traçador i sistemes geòfons sense necessitat d’obres. Tenim l’experiència necessària per a adaptar-nos als diferents contextos i trobar la solució més adequada a cada fugida.

Gràcies a aquest sistema, l’obra de reparació es focalitzarà en el punt exacte de la fugida, evitant sobrecostos i llargues obres.

Sobre les fugides d’aigua

Origen de les fugides d’aigua

Les fugides en canonades d’aigua acostumen a agafar-nos desprevinguts i ens sorprèn la seva aparició, però moltes vegades es deuen a una instal·lació deficient i a l’ús de materials de baixa qualitat. En aquests casos el pas del temps i els cops d’ariet poden ocasionar fugides amb més facilitat.

Indicis d’una fugida d’aigua

Com detectar si tenim una fugida d’aigua en les nostres instal·lacions? Habitualment, la presència d’una fugida d’aigua es detecta a causa d’un consum excessiu d’aigua no justificat, així com en detectar soroll d’aigua corrent per les canonades quan no es té cap aixeta oberta. Això pot corroborar-se també monitorant el comptador d’aigua.

D’altra banda, poden aparèixer taques d’humitats i filtracions d’aigua derivades de fugides d’aigua. Aquestes fugides poden derivar de qualsevol instal·lació de canonades, sigui aquesta d’aigua potable o de sanejament.

  • Sentir aigua córrer quan no s’està consumint aigua
  • Consum elevat
  • Taques d’humitats i filtracions
  • Disminució de la pressió

Fugides d’aigua en xarxes de sanejament

Les fugides en xarxes de sanejament i pluvials solen concentrar-se en els baixants comunitaris dels edificis. Aquestes solen derivar en males olors i filtracions en façanes. Per a la localització de fugides en aquestes instal·lacions oferim servei d’inspecció de canonades i baixants mitjançant càmeres CCTV.

Localització de Fugides Enterrades
Detector de Fugides d'Aigua

Més serveis

rehabilitación tubería agua potable

Rehabilitació de canonades d’aigua potable

Hidrotec és aplicador oficial del sistema de rehabilitació de canonades d'aigua potable Primus Line W-Liner.

rehabilitación depósitos

Rehabilitació de dipòsits d’aigua

A Hidrotec rehabilitem dipòsits d'aigua de tota mena mitjançant projecció de membrana cimentosa impermeabilitzant elàstica i mitjançant rajola ceràmica amb rejuntada a prova d'abocaments àcids i bàsics per a assegurar la seva estanquitat i impermeabilitat al llarg del temps en tots els contextos.