24 hores / 7 dies

Hidrotec® Sostenibilitat

A Hidrotec busquem constantment solucions innovadores per al manteniment i rehabilitació de les xarxes de sanejament amb l'objectiu de fer més sostenible el futur.
14001

Certificació ISO 14001

El Sistema de Gestió Ambiental de Hidrotec està certificat per AENOR des de l’any 2016, segons norma ISO 14001:2015. Aquesta certificació verifica el nostre compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, marcant el full de ruta del Departament de Medi Ambient.

Logotip las4r.com Economía Circular (Reducir > Recuperar > Reciclar > Rehabilitar)

Economía Circular

Som pioners a adaptar la nostra activitat als preceptes de l’Economia Circular, posant focus en l’eficiència operativa i fent un ús responsable dels recursos.

Compromesos amb la preservació del medi ambient, hem desenvolupat el nostre propi paradigma de les 4 Rs: Reduir – Recuperar – Reciclar – Rehabilitar.

Coneix més sobre les nostres 4 R’s a https://www.las4r.com/

Sostenibilitat

Iniciatives de sostenibilitat

Des de 2019 estem adscrits al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest Programa, fem seguiment de les emissions de GEI derivades de la nostra activitat i establim mesures per a reduir-les.

Des de 2022 Hidrotec disposa d’instal·lació d’autoconsum fotovoltaic, generant el 40% de la nostra necessitat elèctrica.

Clúster Residus Catalunya

Clúster de Residus

Des de 2023 som socis actius del Clúster de Residus de Catalunya. Aquesta associació té per objectiu dinamitzar la competitivitat de les empreses del sector, fomentant la seva internalització i innovació.

El Clúster de Residus treballa en el marc de l’economia verda i circular, que impulsa la reducció dels residus mitjançant el seu reciclatge, així com l’ús eficient de recursos.

Compromesos amb la preservació del medi ambient

Invertim en sostenibilidad perquè creiem en un futur millor, que respecti el medi ambient i les persones.

Compromesos amb la preservació del medi ambient

Responsabilitat social i protecció mediambiental

El nostre Departament de Medi Ambient desenvolupa diferents iniciatives transversals d’innovació per a millorar l’eficiència ambiental dels nostres processos operatius, fer un ús més sostenible dels recursos, i dissenyar solucions integrals amb l’objectiu d’augmentar la vida útil de les infraestructures hidràuliques de sanejament i proveïment en condicions de funcionalitat òptima.

Aigua regenerada

Incorporem l’ús d’aigua regenerada en la neteja de canonades, donant un nou ús a les aigües residuals.

Camions recirculadors

Som pioners en la incorporació de camions mixtos recirculadors, capaços de recuperar i reciclar mitjançant sistema de filtratge, l’aigua d’impulsió utilitzada en la neteja dels col·lectors. Aquesta singularitat permet optimitzar el consum d’aigua, així com disminuir el consum de combustible i emissions de diòxid de carboni.

Rehabilitació sense rasa de canonades

Des de l’any 1996 rehabilitem canonades i col·lectors amb diferents sistemes basats en la tecnologia sense rasa, que permeten evitar la generació de residus i disminuir el consum energètic.

Vehicles sostenibles

Hidrotec disposa d’una flota de vehicles i camions amb etiquetes C, ECO i Zero. Entre ells destaquen els camions cisterna mixtos amb Dual Fuel (Gasoil-Gas Natural), així com els vehicles híbrids (Gasolina-Elèctric) i 100% elèctrics.

Amb aquestes iniciatives ambientals volem aportar el nostre gra de sorra per a fer un futur més sostenible.

us aigua regenerada
furgoneta elèctrica Hidrotec
Valorització Residus

Gestió de residus

La nostra aposta per la sostenibilitat social i mediambiental inclou la prestació de solucions de recollida, transport i gestió de residus, que ajuden a minimitzar l’impacte ambiental de les activitats dels nostres clients.

En aquest sentit, els nostres centres de treball disposen de les corresponents autoritzacions per a realitzar activitats com a Productor, Agent i Transportista de residus, atorgades per la ARC (Agència Catalana de Residus) i per la Conselleria de Medi Ambient de Madrid.

De la mateixa manera, estem autoritzats per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i per Canal Isabel II per a realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna.

La nostra àmplia i diversa flota de transport de residus ens permet donar resposta als diferents escenaris i particularitats que puguin tenir els nostres clients.