24 hores / 7 dies

Estalvi i eficiència a Hidrotec

Amb la voluntat de ser sumar estalvi i eficiència a Hidrotec, aquest darrer any, han adquirit una furgoneta elèctrica. A més, s’ha modificat un camió per a tenir opció perquè funcioni amb combustible gas. Amb aquestes accions, continuem reforçant el paradigma de les 4R’s en la nostra activitat. Com sabreu, el paradigma de les 4R’s busca i aspira a un cicle tancat quant a la vida útil dels materials, tot perllongant la seva vida fins on sigui possible. Hidrotec intenta fer extensiva aquesta idea als diferents processos i actuacions que presta als seus clients.

Recentment, amb la condició de reduir la nostra petjada mediambiental, ens hem incorporat al programa Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquest programa té com a finalitat principal la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. De fet, els seus integrants es comprometen fermament a monitorar les seves emissions i plantejar diferents accions perquè aquestes es redueixin amb el temps. Aquest compromís, i la quantitat d’empreses que ja s’han adherit, és un altre indici sobre la creixent preocupació i conscienciació pel medi ambient que estem vivint els últims anys.

Rehabilitar la xarxa de sanejament

D’entre els serveis que presta Hidrotec, els quals aposten de manera directa per recuperar i rehabilitar, destaca la rehabilitació de canonades i baixants. Aquest tipus d’actuacions amplia considerablement la vida útil de l’element deteriorat, tot evitant l’ús de material de construcció derivat d’una nova instal·lació. En canvi, es reforça la instal·lació amb l’aplicació de resines innòcues que reforcen l’estructura i capacitat hidràulica del tram a tractar.

 

Camió de desembussos de Hidrotec.

Camió de desembussos de Hidrotec.

 

Inspecció, prevenció i manteniment

L’acció mediambiental sol estar lligada a la prevenció i la planificació, accions que a poc a poc haurem d’incorporar a les nostres activitats més quotidianes.

La inspecció de canonades amb càmera de TV és un exemple de servei de prevenció i coneixement de l’estat dels elements de la xarxa de sanejament, sense el qual podem trobar-nos amb el temps amb una deterioració massa avançada per a dur a terme una actuació de recuperació i rehabilitació.

Transport, valorització i tractament de residus

D’altra banda, i en el marc del servei de manteniment que ofereix Hidrotec als seus clients, està també el servei de transport de residus. Aquesta tasca és un element clau dins del procés de reutilització/reciclatge dels residus, siguin aquests urbans, industrials, etc.

El vehicle elèctric adquirit contribueix a l'estalvi i l'eficiència a Hidrotec.

El vehicle elèctric adquirit contribueix a generar estalvi i eficiència a Hidrotec.

 

Un correcte transport de residus a Catalunya ha d’incloure una gestió documental en la Agència de Residus de Catalunya. Aquesta permet realitzar una traçabilitat del residu des del seu lloc de producció fins al seu tractament final en el gestor destinatari, tot assegurant que les parts implicades estiguin preparades per a tractar amb el residu en qüestió. Hidrotec, dins de la ARC, disposa de codi de transportista autoritzat T2226, codi d’Agent A-10127 i codi NIMA: 0800533547.

Reciclatge d’aigua en neteja per a contribuir en estalvi i eficiència a Hidrotec

Sovint pensen que el reciclatge deriva en accions que entorpeixen les nostres rutines i generen sobrecostos, però molt més lluny de la realitat. Per posar un supòsit del dia a dia de Hidrotec, els nostres desembussaments i neteges de canonades, entre altres elements de la xarxa de sanejament generen habitualment un residu. D’aquest, extraiem l’aigua que conté gràcies als nostres camions hidrodinàmics d’alt rendiment per tal d’utilitzar-la en la mateixa o en altres actuacions. Aquest aigua reciclada ens permet ser més autònoms i reduir la necessitat de repostar aigua, alhora que reduïm les emissions de CO₂ i el temps per servei.

El paradigma de les 4R’s busca i aspira a un cicle tancat quant a la vida útil dels materials

Acostumen a tenir un alt rendiment aquestes vehicles i la una gran capacitat per a efectuar aquestes neteges, així com una cisterna variable. També són sostenibles, ja que filtren l’aigua que emmagatzemen durant l’actuació i la tornen a usar ja neta per a la tasca d’impulsió. És important esmentar que el tarannà ecològic de Hidrotec es demostra amb l’estalvi en viatges per part dels vehicles. Reciclar aigua implica realitzar menys recorreguts, que dóna com a resultat a menys emissions de CO₂ i dóna més temps als operaris. Per tant, es contribueix a més estalvi i eficiència a Hidrotec.