24 hores / 7 dies

Per què Inspeccionar Canonades amb càmera?

Per què és important inspeccionar internament les canonades de la xarxa de sanejament?

Inspeccionar canonades que formen part de la xarxa de sanejament és de gran utilitat per a planificar tant les tasques de neteja hidrodinàmica, com per a cartografiar el seu traçat i determinar l’estat de degradació.

Planificació de les tasques de neteja

L’objectiu de la inspecció interna de les canonades de sanejament és localitzar i quantificar la presència de residus i el nivell de brutícia de la xarxa.
D’aquesta manera es pot planificar millor les diferents actuacions de neteja i per tant augmentar el seu rendiment.
En funció del tipus i forma de deposició dels residus en la xarxa de sanejament es poden presentar diferents patologies.

Sedimentació

Fenomen físic consistent en la precipitació dels materials en suspensió que es transporten al costat de les aigües residuals i pluvials. Els sediments poden ser fangosos o arenosos. L’acumulació de sediments pot provocar la disminució de la capacitat hidràulica de la canonada i fins i tot la seva obstrucció.

Obstrucció

L’obstrucció es produeix quan els materials transportats juntament amb les aigües residuals i pluvials barren totalment o parcialment la secció transversal de la canonada. Cal destacar també les obstruccions degudes a la presència d’arrels.

Incrustació

Les incrustacions es produeixen quan l’aigua residual circulant conté grasses, partícules sabonoses o restes de materials conglomerants (com ara productes cimentosos o llots tixòtrops), i disminueix la seva velocitat d’avanç, fet que provoca la solidificació d’aquestes partícules en superfície, en disminuir la velocitat de circulació.

Determinació de l’estat de degradació

Mitjançant la inspecció interna de les canonades es poden localitzar i quantificar també les diferents patologies estructurals existents en la xarxa de sanejament. L’estudi i valoració d’aquestes patologies pot determinar la necessitat de rehabilitar la canonada de manera puntual o contínua. En funció de la tipologia es seleccionarà el sistema de rehabilitació més adequat.
Entre les patologies més importants tenim: Trencaments i fissures puntuals i longitudinals; abrasió; efecte corona; aixafaments; i escomeses penetrades.

Sistemes per a inspeccionar canonades més importants

Existeixen diferents sistemes per a la inspecció de les canonades que conformen la xarxa de sanejament. Els sistemes més utilitzats són el sistema mitjançant càmera CCTV i la inspecció visual per part d’un tècnic qualificat. A part d’aquests sistemes esmentats existeixen els sistemes d’inspecció fixos mitjançant equip de perxa, i els sistemes d’inspecció mitjançant emissió d’ones longitudinals i radials.

Sistema d’inspecció mitjançant càmera CCTV

Existeixen dues classes d’equips d’inspecció mitjançant càmera CCTV (circuit tancat de televisió). Els equips de càmera d’embranzida (no robotitzada) i els equips de càmera robotitzada. Els equips de càmera d’embranzida s’utilitzen en la inspecció de canonades de sanejament verticals i horitzontals de petits diàmetres compresos entre els 25 mm i 250 mm. Tenen una autonomia de fins a 60 metres lineals. Es tracta d’equips portàtils manuals que utilitzen la força de l’operari per a avançar a través de l’interior de la canonada.

Els equips de càmera robotitzada s’utilitzen en la inspecció de canonades de sanejament horitzontals de diàmetres compresos entre els 100 mm i 2500 mm. Tenen una autonomia de fins a 300 metres lineals. Es tracta d’equips portàtils normalment muntats en furgonetes laboratori. Cal remarcar que existeixen càmeres CCTV robotitzades tipus EX preparades per a treballar en zones amb atmosferes explosives.
En tots dos sistemes la inspecció queda registrada en format vídeo per a la seva visualització posterior en gabinet.

camara inspecció robotitzada
Càmera robotitzada d’Hidrotec preparada per treballar

Sistema d’inspecció visual

La inspecció visual per part d’un tècnic qualificat únicament és viable en canonades i col·lectors visitables. Gràcies a aquesta inspecció s’obtenen dades molt precises de l’estat interior de la canonada de sanejament. Per a realitzar aquestes inspeccions és necessari prendre mesures preventives molt exhaustives per a evitar riscos laborals.

Hidrotec disposa dels equips i del personal necessari per a prestar un servei d’inspecció d’alta qualitat. Si vols saber més visita la nostra pàgina web i descobreix els nostres equips i serveis que prestem.