24 hores / 7 dies

El transport de residus està a vegades relacionat amb alguns dels serveis més destacats de Hidrotec, com són els desatascos i la neteja de canonades i col·lectors. En una actuació de depuració, els operaris poden arribar a extreure residus sòlids incrustats o líquids, com a olis i greixos.

En el primer cas, sigui com sigui la duresa del material, disposen de camions d’intervenció, equipats amb l’última tecnologia, capaces de succionar tot el que interfereixi en l’activitat normal que exerceix la canalització.

En el segon cas, per als residus líquids, l’empresa disposa de vehicles preparats per a succionar-los i transportar-los de manera segura a les plantes de tractament. Cal destacar que tots els camions de transport de residus de Hidrotec estan autoritzats per la Agència de Residus de Catalunya (ARC), constant en el Registre de Transportistes de Residus amb el codi T-2226.

El fet de transportar residus, alguns d’ells perillosos i cap al lloc més adequat, forma part de la seva filosofia compromesa envers el medi ambient.

operari extraient residus
Durant una actuació d’Hidrotec, tot succionannt greixos que, posteriorment, es transportaran a la planta de residus.

El transport de residus es realitza mitjançant vehicles mixtos de neteja de canonades, algun d’ells, aptes per a emmagatzemar residus perillosos ADR, sigles que es refereixen a l’Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera.

Aquests camions permeten realitzar un tipus de neteja hidrodinàmica, mitjançant aigua a pressió, en canonades i col·lectors, tant d’àmbit industrial com urbà i particular. Els diàmetres de canonada en els quals es pot treballar comprenen fins als tres metres.

Actualment, Hidrotec disposa de dos camions mixtos de neteja autoritzats per al transport de residus ADR. Aquests vehicles tenen capacitat de pressió i aspiració, i a més incorporen l’última tecnologia del mercat que permet tenir un alt rendiment en els treballs. Aquests vehicles estan especialment dissenyats per a aquest tipus de transport en concret.

El transport de residus es realitza mitjançant vehicles mixtos de neteja de canonades, algun dels quals són aptes per a emmagatzemar residus perillosos. A més, permeten realitzar un tipus de neteja hidrodinàmica mitjançant aigua i pressió

La tipologia de residu que es pot trobar en una actuació pot ser líquid, pastós inflamable, corrosiu, no corrosiu, no inflamable, de sals minerals, etc.

La salubritat, garantida

Evitar els abocaments de líquids perjudicials en àrees no autoritzades garanteix preservar la salubritat d’una població, així com mantenir una neteja correcta de les canonades i col·lectors tractats perquè durin molt més temps. Un manteniment correcte pot evitar un gran ventall de patologies, com l’aparició d’un focus de males olors o problemes de salut pública. La neteja de canonades, a nivell particular, també és un assumpte important. Ho és també ser conscient de quina mena de líquids aboquem en el desguàs.

camió hidrotec
El vehicle succiona els residus i té unes dimensions reduïdes per a desplaçar-se en aparcaments, per exemple.

La retirada i el transport de residus és una pràctica que s’ha de fer de manera periòdica, no únicament quan es manifesten complicacions o embussos en la xarxa de sanejament. Hidrotec posa a la disposició de qualsevol usuari un servei d’urgència les 24 hores del dia, per a solucionar qualsevol problema d’embús o necessitat d’extracció de residus.

Formació i prevenció

El fet que part del servei que ofereix l’empresa s’ocupi del transport de residus, respon també a l’objectiu d’oferir al client un servei integral, a càrrec de personal especialitzat i degudament format. Cal destacar les formacions realitzades sobre prevenció de riscos laborals en el marc de les mercaderies perilloses.

En aquest sentit, des de Hidrotec ens prenem molt de debò l’actualització de competències, així com el coneixement de la legislació vigent, la identificació de riscos, de la seva càrrega i descàrrega i, finalment, de qualsevol canvi que pugui afectar el servei prestat.