24 hores / 7 dies

Hidrotec® Tecnologia

A Hidrotec disposem de la tecnologia més avançada del sector del sanejament i proveïment d'aigua. Som pioners en la cerca i introducció de tecnologies del Nord d'Europa i els EUA.
Tecnología de limpieza

Tecnologies de nateja

Disposem d’una flota de més de 25 camions de neteja mixtos d’impulsió i aspiració. Des de l’any 1997 s’han anat incorporant 9 camions amb sistema mediambiental de reciclatge d’aigua i 4 camions cisterna per al transport de residus industrials. A més, posseïm una àmplia gamma de toveres amb diferents propietats que ens permeten donar solució en funció de les característiques de la canonada i del sediment present.

Tecnologia Inspecció de Canonades

Tecnologies d’Inspecció

L’any 1995, Hidrotec va ser pionera en la introducció de la primera càmera robotitzada per a inspeccionar el clavegueram. Des de llavors hem anat creixent quant a disponibilitat de diferents sistemes d’inspecció. En l’actualitat comptem amb més de 30 càmeras que ens permeten inspeccionar canonades des dels 25 mm fins als 2500 mm de diàmetre, i longituds de fins a 300 m. Així mateix, aquestes càmeres disposen de lents oscil·latòries per a la filmació cap enrere i permeten l’acoblament d’un emissor sonda de 512 kHz per a la detecció del traçat de les canonades.

Tecnologia Rehabilitació de Canonades

Tecnologies de rehabilitació

Hidrotec és pionera en la introducció de la tècnica de fresat de canonades mitjançant robot, incorporant l’any 2006 el primer robot fresador del mercat. D’igual forma, som precursors en la introducció de diferents sistemes de rehabilitació de canonades mitjançant Tecnologia Sense Rasa. Destaquen el sistema de rehabilitació puntual Part-Lining, els sistemes de rehabilitació mitjançant encamisat de màniga contínua i el sistema de rehabilitació de baixants mitjançant projecció Sprayform.

Microsoft Dynamics® 365

Digitalització

A Hidrotec portem desenvolupant des de fa anys diferents projectes de digitalització. Paral·lelament estem realitzant diverses iniciatives formatives en tecnologia, transformació digital i metodologies àgils, amb l’objectiu de millorar l’eficiència dels nostres processos i aportar major valor als nostres clients.

Compromesos amb l’avanç tecnològic

Apostem en tecnologia i digitalització perquè creiem en un millor futur, que faciliti el treball a les persones i possibiliti prestar millors serveis integrals

Compromesos amb l'Avanç Tecnològic

Sistemes de rehabilitació de canonades amb màniga contínua

Curado Mediante Agua Caliente

Sistema de curat mitjançant aigua calenta

Aquest sistema proporciona el curat tèrmic necessari per a que la resina cristal·litzi i la canonada pugui funcionar correctament. Aquest sistema és apte per a qualsevol tipus de canonada i col·lector, amb diàmetres compresos entre els 5cm i els 2m.

Curado Mediante Vapor

Sistema de curat mitjançant vapor

L'ús d'aquest sistema per a grans diàmetres de canonada evita haver de subministrar i escalfar una elevada quantitat d'aigua per a la inversió de la mànega, millorant la velocitat de col·locació de la mateixa.

Sistema de curat mijançant LED

Aquest sistema de curat sota la presència de llum LED, utilitza mànegues de polièster impregnades amb resines de vinilèster.

curado manga uva

Sistema de curat mitjançant UV

Aquest sistema de curat utilitza resines que forgen sota la presència de llum ultraviolada. Les mànigues utilitzades incorporen resines de polièster reforçades amb fibra de vidre.

Sistemes de rehabilitació de baixants

rehabilitación bajantes sprayform

Rehabilitació de baixants sistema de projecció SprayForm

El sistema SprayForm consisteix a revestir l'interior de la canonada mitjançant projecció d'un polímer especial. Aquest material de recobriment forma una capa que s'adapta a les parets tapant les fissures i els defectes de forma permanent.

Encamisado vertical manga

Rehabilitació de baixants mitjançant l’encamisat vertical

Rehabilita els antics baixants i canonades, sense obres, sense sorolls i sense olors. El sistema de rehabilitació mitjançat encamisat de mànega vertical renova els baixants de manera ràpida i econòmica.

Sistemes emprats en una rehabilitació puntual

packer obturador

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema de Part-Lining

Aquest sistema permet rehabilitar puntualment canalitzacions d'aigua, xarxes de clavegueram i canalitzacions industrials de qualsevol tipus de material i amb diàmetres compresos entre els 50 i els 1200 mm.

quick lock

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema Quick-Lock

Aquest sistema patentat treballa a compressió mecànica i utilitza materials de llarga durada com l'acer inoxidable V4A i EPDM, demostrant la seva aplicació en la rehabilitació puntual interior de canonades de sanejament des de fa molts anys.