24 hores / 7 dies

Rehabilitació de baixants mitjançant l’encamisat vertical

En què consisteix?

El sistema de rehabilitació de baixants sense obres mitjançant l’encamisat vertical consisteix en l’inserció per inversió d’una mànega de polièster impregnada amb resina dins de la baixant utilitzant aire comprimit. Una vegada col·locada la mànega comença el procés de curat in situ a temperatura ambient. El resultat final és una nova baixant 100% estancada i contínua, eliminant d’aquesta manera les problemàtiques juntes.

Cal dir que aquest tipus de sistema es pot aplicar també en la rehabilitació de les escomeses de les baixants principals, aconseguint d’aquesta manera l’estanqueïtat integral de tota la xarxa de sanejament de l’edifici.

Utilitzar aquest mètode de rehabilitació de baixants evita les molèsties provocades durant l’execució dels sistemes de substitució i la gestió dels residus generats.

Encamisat Vertical
Encamisat Vertical Baixant
Resultat Encamisat Baixant