24 hores / 7 dies

farmaceutico

Sector Farmacèutic

A Hidrotec realitzem el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de la indústria farmacèutica, permetent allargar la vida útil de les canalitzacions. A través de la inspecció amb cambra de TV podem detectar diferents patologies presents en el traçat de les canonades i valorar la rehabilitació sense obra més adequada (rehabilitació mitjançant encamisat de màniga contínua o rehabilitació puntual mitjançant packers).

Serveis pel Sector Farmacèutic

rehabilitación tubería

Rehabilitació integral xarxa de sanejament

Hidrotec disposa de materials amb alta resistència química per a rehabilitar integralment la xarxa de sanejament de plantes farmacèutiques i evitar abocaments accidentals derivats del mal estat de les canonades.

desatascos y limpieza de tuberías

Neteja hidrodinàmica de canonades

La nostra especialitzada flota de vehicles està preparada per a realitzar la neteja hidrodinàmica de les grans instal·lacions de sanejament que posseeixen les plantes de producció farmacèutiques.

transporte residuos

Transporte de residuos

Realitzem la retirada i el transport de residus perillosos derivats de la producció de productes farmacèutics a gestor autoritzat. Assegurem la traçabilitat i la correcta gestió dels residus.