24 hores / 7 dies

Desembussos i neteja de canonades

Desatascos y limpieza de tuberías

Embussos resolts en 24 hores

Disposem d’un parc de 20 camions d’intervenció mixtos, capaços de solucionar qualsevol tipologia d’embús. S’inclouen vehicles de dimensions reduïdes amb gran capacitat d’aspiració i pressió, els quals accedeixen fàcilment a zones de soterrani i pàrquing amb alçades inferiors a 2m.

Amb el nostre servei d’intervenció ràpid de 24 hores, atenem i resolem de manera eficaç tota mena d’embussos en canonades o problemes de neteja de fosses sèptiques.

La nostra empresa està especialitzada en desembussar canonades i en la realització de feines de neteja de fosses.

A Hidrotec, experts en desembussos a Barcelona, comptem amb la maquinària i l’equipament necessaris per al manteniment, el buidatge, la desinfecció i la neteja de pous sèptics. També, subministrem als nostres clients serveis de neteja de fosses, neteja de canonades i serveis de neteja industrial garantint tant el compliment de la seguretat ambiental com dels requisits legals en matèria de prevenció de riscos laborals.

Hidrotec fa serveis d’urgència les 24 hores del dia. Estem a la teva disposició per fer desembussos, neteges i desinfeccions.

Neteja de Canonades de Desguàs
Neteja amb aigua a pressió
Neteja de canonades

Desembussos de canonades

Com desatasquem una canonada?

A Hidrotec disposem d’un parc de 25 camions d’intervenció mixts (9 d’ells medi ambientals de reciclatge d’aigua) capaços de solucionar qualsevol tipologia d’embús (desembussos de canonades, desembussos de baixants, desembussos de col·lectors, i desembussos d’arquetes i pous). Hidrotec realitza serveis de desembussos d’urgència les 24 hores del dia.

Cal destacar que comptem amb vehicles de reduïdes dimensions, amb gran capacitat d’aspiració i pressió que accedeixen fàcilment a zones de soterrani i pàrquing amb altures inferiors a 2 m.

Els equips de Hidrotec compleixen amb la normativa aplicable, tant a nivell de seguretat com a nivell mediambiental. En aquest sentit, els nostres vehicles estan autoritzats pel transport de residus tant per la ARC (Agència de Residus de Catalunya) com per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). Garantim un servei ràpid, amb les mínimes molèsties i sobretot professional, evitant d’aquesta manera actuacions que puguin produir danys costosos a les xarxes de sanejament i abocaments accidentals que generin sancions administratives al client. El nostre equip de professionals estudia i analitza el problema tenint en compte el context d’actuació, oferint la solució més adequada i econòmica en cada cas.

Recomanem actuar al mateix moment que es tingui la sospita d’un possible embús, ja que d’aquesta manera minimitzarem la possibilitat de que es presentin problemes majors en el conjunt d’elements que componen la xarxa de sanejament i al mateix temps evitarem abocaments d’aigües residuals que poden posar en risc la salut.

Qualsevol emergència en les canonades de la teva llar o negoci pot causar veritables molèsties. Aquest tipus de problemes, donada la immediatesa amb la qual han de ser atesos, porta a moltes persones amb desconeixement a tractar d’arreglar-ho, podent fins i tot agreujar més la situació. Per això, el nostre equip de professionals treballa les 24 hores al dia, tots els dies de l’any realitzant desembussos de canonades.

Amb més de 30 anys d’experiència, comptem amb un gran historial d’èxits en desembussos de canonades.

Per això, no només comptem amb un equip de professionals excel·lent, sinó que també ens caractaritzem per emprar les tècniques més avantguardistes del sector.

Abans de realitzar un diagnòstic exacte del problema, comptem amb un sistema audiovisual de CCTV per veure la canonada des del seu interior, podent localitzar i detectar el problema exacte i així triar el mètode més eficaç amb el qual prosseguir.

La nostra prioritat és la comoditat dels nostres clients per això, sempre tractem de realitzar els nostres treballs el més aviat possible i eficientment.

Pels desembussos en el sector industrial, disposem de la maquinària adequada, així com d’un equip format per més de 50 professionals amb experiència contrastada en aquest àmbit.

Desembussos de Canonades Obstruïdes
Canonada Obstruïda

Quina tecnologia utilitzem per desembussar les canonades?

Vehicles mixts de reduïdes dimensions

Disposem d’11 vehicles mixtos de reduïdes dimensions per a treballs en contextos de reduïdes dimensions, com ara pàrquings o petits carrers i permeten actuacions d’urgències davant de desembussos i neteja de superfícies amb aigua a pressió. Tots ells estan equipats amb bombes daigua amb cabals de 135 litres per minut a 200 bars de pressió. Disposen de dipòsits daigua bruta de 2.000 litres i daigua neta de 1.000 litres.

Els camions de neteja mediambientals d’alt rendiment són una eina indispensable per als nostres serveis de neteja de fosses sèptiques i desembussos de canonades. Els camions cisterna mixtos d’impulsió i succió solucionen amb més rapidesa els problemes que requereix un desembussador en diferents contextos de treball: pàrquings, soterranis, edificis de propietaris, edificis industrials, clavegueram, etc.

Aquest tipus de vehicles és el millor desembussador de canonades ia més, realitza altres funcions com ara netejar fosses sèptiques, així com el buidatge de soterranis o garatges, entre d’altres.

Els nostres vehicles de reduïdes dimensions són perfectes per accedir a llocs estrets o de difícil accés i solucionar desembussos a Barcelona.

Principals característiques dels vehicles mixts:
 • Alt rendiment
 • Accés a soterranis i pàrquings amb alçades inferiors als 2 m
 • Gran capacitat de pressió i aspiració
Foto aèria de Barcelona

Desembussos a Barcelona

Gràcies a la nostra flota de vehicles, podem fer desembussos a tota la província de Barcelona i solucionar tota mena de problemes relacionats amb xarxes de sanejament.

Skyline de Madrid

Desembussos a Madrid

Oferim serveis integrals a la xarxa de sanejament de poblacions, indústries i particulars de la Comunitat de Madrid, amb esperit innovador i sota les més estrictes normes de seguretat laboral i mediambiental.

Neteja de canonades

Com netegem una canonada?

Hidrotec presta serveis de neteja de canonades d’urgència les 24 hores del dia, serveis d’extracció d’aigua en situacions d’inundació, així com serveis de buidatge de piscines i tancs d’aigua.

Els nostres vehicles de neteja estan equipats amb equips de succió, que permeten bombaments de fins a 15 metres de profunditat i 200 metres de longitud, i amb mànegues de pressió d’aigua, que permeten realitzar operacions fins a longituds de 300 metres.

Hidrotec disposa de més de 18 vehicles de neteja capaços de treballar en diferents contextos, tant urbans com a particulars, ja que disposen de l’última tecnologia disponible al mercat. Permeten la neteja d’incrustacions de diferents tipologies (olis i grasses, mineralitzacions, calcificacions i òxids) i de restes antròpiques, que potencialment poden causar obturacions i embussos.

Les característiques tècniques dels nostres vehicles especials de neteja de canonades ens permeten realitzar les neteges amb més rapidesa, eficàcia i eficiència que els camions convencionals de neteja.

A Hidrotec comptem amb sistemes d’aigua a alta pressió que incorporen l’última tecnologia del mercat per dur a terme els treballs de neteja de canonades i neteja de fosses, cosa que permet acabar amb la brutícia que es troba incrustada a les parets de les canonades i les fosses sèptiques.

Camió Desembussador
Camió Cuba Destapa Canonades

Neteja de fosses sèptiques

Com netegem una fossa sèptica?

A Hidrotec trobaràs resposta a tots els problemes relacionats amb la neteja de fosses sèptiques i pous negres.

Les fosses sèptiques, també anomenades pous sèptics, són els llocs on arriben els residus fecals i aigües brutes procedents dels edificis. Les fosses sèptiques serveixen de filtre d’aquestes aigües, per tant, la neteja de fosses sèptiques és una tasca molt important, evitant la contaminació i el deteriorament del medi ambient, a més d’impedir la transmissió d’infeccions, per contacte directe o per ingestió d’aigua en mal estat.

Comptem amb una gran varietat de recursos i un servei de professionals altament qualificats i especialitzats en netejar fosses a la vostra disposició, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Hidrotec presta serveis de neteja i buidatge de fosses sèptiques i pous negres. Recomanem realitzar el manteniment preventiu per evitar problemes de salubritat. És molt important que l’empresa que realitza el servei tingui els permisos necessaris per transportar els residus ja que en cas d’abocament accidental ens evitarem possibles sancions administratives.

En aquest sentit, cal dir que Hidrotec és una empresa autoritzada per l’ARC (Agència de Residus de Catalunya) pel transport de residus, constant en el Registre de Transportistes de Residus amb el codi T-2226, així com per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) per realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna, segons expedient G693/14.

Buidatge de Fossa Sèptica
Neteja Fosa Sèptica

Neteja hidrodinàmica de col·lectors

Com és una neteja hidrodinàmica de col·lectors?

A Hidrotec disposem d’un parc de 30 vehicles que ens permeten la neteja hidrodinàmica de col·lectors urbans i industrials, amb diàmetres de fins a 3 m.

Els nostres vehicles de neteja estan equipats amb sistemes de pressió, que permeten treballar en bombaments de fins a 15 m de profunditat i 200 m de longitud, i amb mànegues d’impulsió d’aigua de fins a polzada i quart, que permeten treballar fins als 300 m de longitud, ja que per els treballs de neteja hidrodinàmica és més important el cabal que la pressió d’aigua.

Així mateix, aquests vehicles disposen també de pistoles d’alta pressió d’aigua amb prolongadors que permeten la neteja de superfícies. A més disposem també de vehicles amb capacitat de cisterna variable gràcies a estar equipats amb un pistó mòbil, que ens permet variar la capacitat d’aigua neta o aspiració en funció de la tipologia de l’actuació.

Estem molt conscienciats amb la protecció i conservació del medi ambient. Per aquest motiu tenim 8 camions mediambientals de reciclatge d’aigua que posseeixen un rendiment superior al 60% en relació amb els equips convencionals. Aquests vehicles filtren l’aigua succionada i la reutilitzen en les tasques d’impulsió. Aquest fet aporta un estalvi mediambiental d’aigua molt important, permetent al mateix temps que els equips de neteja hidrodinàmica de col·lectors i canonades, no hagin de desplaçar-se per proveir-se d’aigua. En conjunt, aquest sistema genera una disminució important de les emissions i un augment de les hores productives del treball dels nostres equips.

Quina tecnologia fem servir per a una neteja hidrodinàmica?

Camions de neteja hidrodinàmica

Disposem d’una flota de 20 camions mixts cisterna de diferents característiques, equipats amb bombes d’aigua amb cabals de fins a 400 litres per minut, que treballen entre 140 i 200 bars de pressió. Disposen també de depressors de fins a 2.700 m3 hora que actuen fins a 15 m de profunditat i 200 m de distància. Cal destacar que alguns vehicles compten amb eixos direccionables que faciliten la maniobrar i accedir a zones complexes.

Aquesta característica referent a la maniobrabilitat del camió permet superar les barreres daccés amb diferents graus de dificultat.

En tots els casos, els camions cisterna mixts d’alt rendiment d’Hidrotec estan equipats amb bombes d’aigua per poder fer tasques de neteja a alta pressió. A banda del llançament de raigs d’aigua a pressió per a la neteja de canonades i neteja de fosses sèptiques, també compten amb una gran capacitat d’aspiració que permeten als nostres professionals encarregar-se tant de la separació de residus com de la seva aspiració, retirada i transport a planta autoritzada.

Els camions de neteja hidrodinàmica d’Hidrotec puguin actuar en àrees situades a certa profunditat com ara arquetes situades al carrer, soterranis d’edificis i aparcaments.

Principales características de los camiones de limpieza hidrodinámica:
 • Alt rendiment i gran capacitat d’aspiració i pressió
 • Capacitat d’accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l’execució de les diferents operacions

Camions de reciclatge d´aigua

Tenim 8 camions de reciclatge d’aigua. Aquests vehicles tenen un rendiment superior respecte els camions convencionals, ja que simultàniament impulsen aigua per netejar les canalitzacions i succionen la circulant, filtrant-la de les restes sòlides per així poder-la reutilitzar. Aquest fet aporta un estalvi mediambiental important d’aigua, permetent al mateix temps que els equips no hagin de desplaçar-se per proveir-se d’aigua.

Principals característiques dels camions de reciclatge d’aigua:
 • Alt rendiment i capacitat de cisterna variable
 • Vehicles autoritzats pel transport de residus
 • Sostenibles amb el medi ambient

Tuneladora

Disposem de perforadors per impacte, o tuneladores. Aquests són una innovació tecnològica per a la neteja de col·lectors i canonades, amb diàmetres d’entre 100 i 600 mm. Estan dissenyats per eliminar qualsevol tipus d’incrustació com el formigó, el ciment d’injecció o els dipòsits mineralitzats.

Principals característiques de la tuneladora:
 • Tovera especial d’alt rendiment
 • Permet la neteja de qualsevol tipus d’incrustació
 • Operacions en diàmetres de fins a 600 mm
Equips Neteja de Canonades
Neteja Hidrodinàmica de Clavegueres
Neteja de Canonades de Desguàs

Mantenimient preventiu

Com fer un bon manteniment de les canonades?

El manteniment preventiu de la xarxa de clavegueram, així com dels col·lectors, canonades, baixants, pous i arquetes, evita arribar a situacions d’emergència i maximitzar la funcionalitat i durabilitat dels diferents elements de la xarxa de sanejament, fent augmentar la seva vida útil.

En definitiva, el manteniment preventiu i neteja de canonades és vital per evitar problemes majors que poden comportar costos molt elevats. A llarg termini, permet estalviar diners tant si es tracta d’un petit establiment, una gran empresa, una comunitat de propietaris o un particular. En qualsevol llar o establiment és probable tenir problemes i embussos de canonades que poden deteriorar amb rapidesa.

A Hidrotec prestem serveis de manteniment preventiu i correctiu tant a empreses com a particulars. Som especialistes en la neteja de sistemes de clavegueram industrials i urbans, col·lectors, canonades horitzontals i baixants. Els nostres equips eliminen qualsevol tipus de residu, evitant d’aquesta manera que apareguin obstruccions i embussos, els quals generen la deterioració dels elements, males olors i la potencial aparició de plagues.

A més, a Hidrotec també realitzem el manteniment, neteja i desinfecció de dipòsits i canonades d’aigua potable. Aquests elements necessiten ser netejats periòdicament per professionals especialitzats per garantir l’eliminació de tots els microorganismes i d’aquesta manera poder donar continuïtat a la seva utilització amb total seguretat. Hidrotec disposa de vehicles de neteja i manteniment especials, equipats amb sistemes d’aspiració i pressió, que treballen en espais de reduïdes dimensions.

Clavegueram Embussat
Manteniment de Canonades

Més serveis

transporte residuos

Transport de Residus

Hidrotec realitza serveis de retirada i transport de residus a planta de tractament autoritzada per les diferents autoritats competents. A Catalunya disposem de codi de transportista autoritzat T-2226 i codi NIMA: 0800533547 per la ARC.

Manteniment integral

A Hidrotec realitzem el manteniment integral de col·lectors, canonades, baixants, arquetes, dipòsits, decantadors de greixos i fosses sèptiques.

Asesoramiento técnico integral

Assessorament tècnic integral

El Servei d'Assistència Tècnica d'Hidrotec ofereix un assessorament tècnic integral per part d'enginyers especialitzats en l'àmbit del clavegueram urbà.