24 hores / 7 dies

Manteniment integral

mantenimiento integral

Per què contractar un servei de manteniment integral?

El manteniment integral preventiu és vital per evitar problemes més grans en infraestructures clau (obturacions, deteriorament d’elements, trencaments, fuites i abocaments descontrolats al medi ambient), que poden comportar costos correctius molt elevats i fins i tot multes.

A qualsevol empresa, llar o establiment és probable tenir problemes i embussos de canonades que poden deteriorar-les amb rapidesa.

Realitzar a temps el manteniment dels diferents elements de la xarxa de sanejament és sempre més econòmic que fer-ne la reparació.

A llarg termini, permet estalviar diners tant si es tracta d‟una infraestructura de sanejament d‟un nucli urbà, la xarxa de sanejament d‟una industrial, una empresa, una comunitat de propietaris o un particular.

Manteniment integral de la xarxa de clavegueram

El manteniment integral de la xarxa de clavegueram evita arribar a situacions d’emergència i maximitza la funcionalitat i la durabilitat dels diferents elements de la xarxa de sanejament fent augmentar d’aquesta manera la seva vida útil.

Realitzem el manteniment integral de col·lectors, canonades, baixants, pous, arquetes, dipòsits, decantadors de greixos i fosses sèptiques, tant en contextos industrials com urbans i particulars.

Clavegueram Embussat
Desembussos de Canonades Obstruïdes

Manteniment de dipòsits de residus i decantadors

Realitzem el buidatge recurrent de dipòsits que contenen tant residus perillosos com no perillosos.

Estem autoritzats tant per l’Agència de Residus de Catalunya com per la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid per al transport de residus perillosos i no perillosos.

També prestem serveis de buidatge i neteja regular de decantadors d’olis i greixos ubicats a hotels, restaurants, hospitals, residències i col·legis; canonades horitzontals i baixants, així com en el buidatge de dipòsits industrials, separadors d’hidrocarburs i fosses sèptiques.

Els nostres equips eliminen qualsevol tipus de residu, evitant d’aquesta manera que apareguin obstruccions i embussos, els quals generen la deterioració dels elements, males olors i la potencial aparició de plagues.

Manteniment de xarxes d’aigua potable

A més, cal indicar que Hidrotec realitza també el manteniment, la neteja i la rehabilitació de dipòsits i canonades d’aigua potable.

Aquests elements necessiten ser netejats periòdicament per professionals especialitzats per garantir l’eliminació de tots els microorganismes i d’aquesta manera poder donar continuïtat a la seva utilització amb total seguretat.

Neteja Col·lectors Espais Confinats
Neteja de canonades

Més serveis

inspección de tuberías

Inspecció de canonades amb càmera

Comptem amb 14 càmeres de TV per realitzar la inspecció de tot tipus de canalitzacions.

rehabilitación tubería

Rehabilitació de canonades sense obres

Apliquem aquests sistemes tant per a reparacions puntuals com per a reparacions contínues a tot tipus de canalitzacions, xarxes de clavegueram i xarxes industrials, des de 50 mm fins a 1.600 mm de diàmetre.

Resultado rehabilitación pozo de registro

Rehabilitació de pous de registre

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de pous de registre A Hidrotec som pioners en la rehabilitació sense obres de pous de registre del clavegueram urbà i industrial mitjançant un innovador sistema d’encamissat mitjançant màniga vertical de fibra de vidre d’alta qualitat química Advantex® amb gramatge aproximat de 730 g/m², impregnada amb resina de […]