24 hores / 7 dies

quimico

Sector Químic

A Hidrotec realitzem el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament de la indústria química, permetent allargar la vida útil de les canonades. Mitjançant la inspecció amb cambra de TV podem detectar diferents patologies presents en el traçat de les canonades i valorar la rehabilitació més adequada.

Els nostres sistemes de rehabilitació permeten la rehabilitació integral de la xarxa de sanejament, incloent això les canalitzacions, les arquetes i pous de registre, amb materials especialment dissenyats per al sector químic. També localitzem canonades enterrades i ocultes a través d’equips detectors tipus sonda, així com fugides en la xarxa de sanejament.

Serveis pel Sector Químic

rehabilitación tubería

Rehabilitació integral xarxa de sanejament

Comptem amb materials d'alta resistència química per a rehabilitar integralment la xarxa de sanejament de plantes químiques i evitar abocaments accidentals derivats del mal estat dels col·lectors.

inspección de tuberías

Inspecció de canonades en atmosferes explosives

Comptem amb una gran varietat de càmeres robotitzades i no robotitzades per a inspeccionar qualsevol mena de canalització de sanejament, incloses aquelles amb risc ATEX.

Detección de fugas de agua

Localizació i reparació de fuites d'aigua

A Hidrotec oferim servei de localització i reparació de fuites en les xarxes de sanejament i proveïment d'aigua de plantes químiques.