24 hores / 7 dies

Inspecció de canonades amb càmera

Inspección de tuberías

A Hidrotec comptem amb 14 càmeres de TV per a la inspecció de tot tipus de canalitzacions, ja siguin xarxes de clavegueram, xarxes d’aigua potable, xarxes contra incendis o baixants d’edificis a partir de 2cm fins a 2,5m de diàmetre, destaquen 3 equips preparats per treballar en zones industrials EX. Cal dir que Hidrotec realitza les inspeccions de les canonades de desguàs i sistemes de clavegueram segons la normativa UNE-EN 13508-2:2003.

Com és una inspecció de canonades amb càmera TV?

A Hidrotec disposem de diferents tipus de càmeres d’inspecció de canonades que poden treballar dins de canonades amb diàmetres compresos entre els 2cm i els 2,5m, i que ofereixen una autonomia que pot aconseguir els 300 metres lineals d’inspecció, incloent la possibilitat de filmació en vertical. Mitjançant les inspeccions amb càmera de TV, podem detectar diferents patologies a les canonades, entre les quals destaquen les fissures, esquerdes, trencaments, obturacions parcials i/o totals, juntes obertes i incrustacions superficials. Així mateix podem analitzar el nivell de degradació de la canonada i valorar el millor mètode a utilitzar per a la seva rehabilitació. Comptem amb equips d’inspecció de càmera de TV especials tipus EX, que ens permeten treballar en llocs amb atmosferes explosives, segons la Directiva Europea ATE.

Val a dir també que Hidrotec realitza informes d’inspecció sobre l’estat de la xarxa de sanejament per a la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis), segons el Decret 67/2015. Els informes d’inspecció es lliuren en format DVD mitjançant programari especialitzat WinCan 8 Viewer, que permet imprimir informes de la totalitat o només alguns dels trams inspeccionats, així com visualitzar els enregistraments en format MPEG i les fotografies en format JPG.

Hidrotec és l´única empresa del sector a Catalunya que disposa de 14 equips d’inspecció de canonades amb càmera de TV, amb llicències oficials per a la realització d’informes tècnics segons norma UNE-EN 13508-2:2003.

Inspecció de clavegueram
Inspecció Sanejament amb càmera
Veure l'interior de canonades

Quina tecnologia fem servir en una inspecció de sanejament de canonades amb càmera TV?

Furgó laboratori

Hidrotec compta amb 5 vehicles de laboratori des dels quals es controlen els equips de càmera robotitzada de TV, permetent realitzar inspeccions en canonades amb un diàmetre mínim de 100 mm i una longitud de fins a 300 m. Destaca el tipus de muntatge d’aquests vehicles, el qual permet transformar els equips d’inspecció amb càmera de TV en equips totalment portàtils.

Principals característiques del furgó laboratori:
 • Alt rendiment
 • Capacitat d’accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Control i enregistrament de la inspecció en temps real

Càmeres de TV no robotitzades

Disposem de càmeres de TV no robotitzades portàtils que ens permeten realitzar inspeccions a l’interior de canonades amb diàmetres entre 25 i 220 mm. Totes aquestes càmeres disposen d’una autonomia que permet inspeccionar els 60 m lineals. Aquests equips també fan possible la inspecció i filmació de canonades verticals, inclinades i la superació de colzes. A més a més, disposen de lents oscil·latòries que permeten filmar en diferents direccions i l’acoblament d’un emissor sonda de 512 kHz per a la detecció i identificació del traçat de les canonades.

Principals característiques de la càmera TV no robotitzada:
 • Capacitat d’inspecció en vertical i horitzontal
 • Possibilitat d’inspecció de canonades a partir de diàmetres de 2,5 cm
 • Permet acoblament de sistema localitzador
Cambra sonda per a canonades
Cambra robotitzada per a desguassos

Càmeres de TV robotitzades

Les càmeres de TV robotitzades ens permeten inspeccionar i filmar l’interior de tot tipus de canalitzacions, amb diàmetres entre els 100 mm i els 2,5 m. Tenen una autonomia de fins a 300 m lineals. Disposen de capçals rotatius de 360º, zoom òptic de 12 m, visió axial, il·luminació LED i programari de mesurament de pendents. A més, el sistema tractor permet salvar obstacles i elevar la càmera per sobre de l’aigua. Són equips del tipus EX, compleixen la Directiva Europea ATEX que permet la seva utilització en ambients amb atmosferes explosives.

Principals característiques de la càmera TV robotitzada:
 • Autonomia de fins 300 m d’inspecció
 • Possibilitat d’inspecció en contextos amb atmosferes explosives
 • Permet acoblament del sistema perfilador làser

Perfilador làser

Disposem de 2 equips amb perfilador làser per realitzar mesuraments de les deformacions de canonades d’entre 150 i 1.100 mm de diàmetre. Mitjançant un programa, es registra la informació captada per la càmera d’inspecció i, juntament amb les imatges gravades, s’obté una imatge 3D de la xarxa, així com les mesures relatives del tub.

Principals característiques de l’perfilador làser:
 • Sistema acoplable a càmeres robotitzades d’inspecció
 • Obtenció d’imatges 3D de la canonada
 • Permet detectar i mesurar deformacions i atrofies del tub

Unitat de control

Hidrotec disposa d’unitats portàtils pel control dels equips d’inspecció amb càmera de TV i robot fresador.

Principals característiques d’una unitat de control:
 • Portabilitat
 • Consola ergonòmica per al correcte control de les operacions
 • Pantalla LCD

Software de inspecció de canonades

Utilitzem WinCan Viewer, programari especialitzat en la inspecció i gestió de xarxes d’aigües residuals. Aquesta eina recull les dades de la inspecció de canalitzacions, les organitza i genera els corresponents informes. Aquests informes mostren, de manera gràfica, el tram de canonada inspeccionat localitzant les patologies trobades.

Principals característiques del programari d’inspecció de canonades:
 • Compatibilitat
 • Generació d’informes d’inspecció
 • Gestió de xarxes de sanejament
Inspecció televisiva del clavegueram
Inspecció tècnica de canonades
Empresa d'inspecció de canonades amb càmera

Més serveis

Resultado rehabilitación pozo de registro

Rehabilitació de pous de registre

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de pous de registre A Hidrotec som pioners en la rehabilitació sense obres de pous de registre del clavegueram urbà i industrial mitjançant un innovador sistema d’encamissat mitjançant màniga vertical de fibra de vidre d’alta qualitat química Advantex® amb gramatge aproximat de 730 g/m², impregnada amb resina de […]

Asesoramiento técnico integral

Assessorament tècnic integral

El Servei d'Assistència Tècnica d'Hidrotec ofereix un assessorament tècnic integral per part d'enginyers especialitzats en l'àmbit del clavegueram urbà.

rehabilitación tubería

Rehabilitació de canonades sense obres

Apliquem aquests sistemes tant per a reparacions puntuals com per a reparacions contínues a tot tipus de canalitzacions, xarxes de clavegueram i xarxes industrials, des de 50 mm fins a 1.600 mm de diàmetre.