24 hores / 7 dies

Comunidad de propietarios

Comunitats de Propietaris

A Hidrotec prestem serveis de desembussos urgents les 24 hores del dia, solucionant de manera ràpida i econòmica els problemes que tenen les comunitats de propietaris.

De la mateixa manera rehabilitem baixants utilitzant tècniques que no requereixen realitzar cap mena d’obra, garantint la total estanquitat. Aquest fet fa que les reparacions que executem siguin econòmiques, ràpides, sense sorolls ni olors i sense generar residus.

Serveis pel Sector Comunitats de Propietaris

rehabilitación tubería

Rehabilitació de baixants sense obres

Reparem baixants sense necessitat de fer obres, mitjançant sistema de projecció certificat per l'Institut Alemany de la Construcció.

Mantenimient preventiu

Realitzem manteniments preventiu i correctius de la xarxa de sanejament d'edificis de comunitats de veïns.

desatascos y limpieza de tuberías

Desembussos i urgències

Hidrotec realitza desembussos de canonades d'urgència les 24 hores del dia. Els nostres camions netegen i retiren els residus de les canonades, transportant-los a abocador autoritzat.