24 hores / 7 dies

Localització de canonades i arquetes ocultes

Localización de Tuberías

Disposem de diferents equips per a la localització de canonades i arquetes ocultes. Detectem fàcilment i amb precisió serveis enterrats mitjançant sistemes innovadors de radiodetecció.

Capacitat de localització

Els nostres equips localitzadors mitjançant sonda funcionen amb freqüències de 512Hz, 640Hz, 8.19KHz, 32,8KHz i 83,1KHz, permetent-nos usar una gran varietat d’emissors que detecten canonades fins als 15 metres de profunditat.

L’element emissor es pot connectar a diferents dispositius, com ara les mànegues dels vehicles mixtos de neteja, les càmeres d’inspecció robotitzades i no robotitzades, els robots fresadors o individualment amb un sistema guia, on els senyals són detectats en superfície per l’equip receptor que assenyala digitalment la profunditat i el traçat de la xarxa de sanejament.

Localitzar Arqueta
Localitzador Sonda Canonades

Més serveis

Treballs especials en espais confinats

A Hidrotec disposem de personal tècnic format i especialitzat per a la realització de treballs a l'interior de col·lectors i canonades transitables, complint en tot moment amb les normatives de seguretat més estrictes.

pruebas de presión

Proves d’estanquitat i pressió

Hidrotec du a terme proves de pressió i estanquitat mitjançant aire o aigua en canonades, col·lectors, pous de registre, xarxes d'aigua potable i xarxes contra incendis, per a diàmetres compresos entre 50 mm i 1,2 m. En funció del material, del tipus de xarxa i de la normativa a aplicar pot variar el temps i la pressió de l'assaig.

alquiler y venta de obt

Lloguer, venda i col·locació d’obturadors

A Hidrotec oferim una àmplia gamma d'obturadors per a lloguer i venda. Gràcies a la nostra dilatada experiència treballant amb obturadors de canonades, trobem la millor solució a les necessitats dels nostres clients, solucionant els escenaris més complexos.