24 hores / 7 dies

hosteleria

Sector de l’Hostaleria

En Hidrotec realitzem desembussos i el manteniment preventiu de la xarxa de sanejament d’apartaments, hotels, restaurants i bars. Hidrotec també du a terme rehabilitacions de canonades i baixants sense necessitat d’executar obres. Aquest aspecte té gran importància perquè podem reparar les canonades sense generar molèsties (ni sorolls, ni olors), permetent continuar amb l’activitat habitual, i per tant mantenint la màxima capacitat hotelera del negoci. En aquestes rehabilitacions apliquem una sèrie de sistemes de rehabilitació innovadors que donen com a resultat nous baixants totalment continus i estancs. A més Hidrotec ofereix serveis de neteja de decantadors de greixos utilitzats en les cuines d’hotels i restaurants.

Serveis pel Sector Hostaleria

desatascos y limpieza de tuberías

Desatascos y limpieza de tuberías

Disposem d'equips especialitzats per a atendre urgències les 24 hores del dia per a desembussar i netejar les canonades d'hotels i restaurants.

Mantenimient de canonades i separadors de greixos

Prestem serveis de manteniment preventiu i correctiu de canonades en el sector hostaler per a evitar futures incidències en la seva xarxa de sanejament.

transporte residuos

Transport de greixos

A Hidrotec realitzem el buidatge de separadors de greixos d'hotels, bars i restaurants, mitjançant camions de diferents capacitats, assegurant el seu posterior reciclatge.