24 hores / 7 dies

Assessorament tècnic integral

Asesoramiento técnico integral

Descripció del servei

Qué es l’assessorament tècnic integral?

L’assessorament tècnic integral consisteix en la prestació d’un servei d’assistència tècnica durant les diverses fases existents en la gestió de les infraestructures de sanejament: Fase de projecte, fase d’obres i fase de manteniment.

La nostra dilatada experiència en el manteniment d’infraestructures de sanejament sumada al coneixement i aplicació de les tecnologies més innovadores en els processos de manteniment preventiu i manteniment correctiu, fa de Hidrotec el partner ideal per a dur a terme una òptima gestió dels recursos.

El Servei d’Assistència Tècnica comprèn les següents activitats:

Assessorament a fase de projecte

  • Suport tècnic en el disseny de projectes de clavegueram.
  • Assessorament tècnic en el compliment de la normativa d’aplicació.

Assessorament en fase d’obres

  • Obres planificades: Suport tècnic a la propietat durant les visites de direcció d’obra, que serveixin de contrast en la presa de decisions.
  • Obres puntuals de manteniment: Suport tècnic per al disseny d’actuacions correctives en la xarxa de sanejament.
  • Obres d’urgència: Assessorament tècnic en situacions d’urgència.

Assessorament en fase de manteniment

  • Assessorament en l’elaboració de programes de manteniment individualitzat i a mesura per a cada client, amb l’objectiu de prolongar la vida útil de la infraestructura de sanejament urbà, així com de la xarxa de sanejament interior d’edificis públics.
  • Assessorament tècnic en la planificació d’activitats preventives amb l’objectiu d’evitar desperfectes en la xarxa de sanejament.
  • Assessorament tècnic en la reducció de costos de manteniment.
Assistència tècnica sanejament
Assessorament fase projecte

Més serveis

desatascos y limpieza de tuberías

Desembussos i neteja de canonades

Disposem d'un parc de 20 camions d'intervenció mixtos, capaços de solucionar qualsevol tipologia d'embús.

inspección de tuberías

Inspecció de canonades amb càmera

Comptem amb 14 càmeres de TV per realitzar la inspecció de tot tipus de canalitzacions.

Resultado rehabilitación pozo de registro

Rehabilitació de pous de registre

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de pous de registre A Hidrotec som pioners en la rehabilitació sense obres de pous de registre del clavegueram urbà i industrial mitjançant un innovador sistema d’encamissat mitjançant màniga vertical de fibra de vidre d’alta qualitat química Advantex® amb gramatge aproximat de 730 g/m², impregnada amb resina de […]