24 hores / 7 dies

Proves d’estanquitat i pressió

Pruebas de Estanqueidad

Hidrotec du a terme proves de pressió i estanquitat mitjançant aire o aigua en canonades, col·lectors, pous de registre, xarxes d’aigua potable i xarxes contra incendis, per a diàmetres compresos entre 50 mm i 1,2 m. En funció del material, del tipus de xarxa i de la normativa a aplicar pot variar el temps i la pressió de l’assaig.

Disposem de l’equip necessari per a verificar la pressió i estanquitat d’instal·lacions de sanejament, segons la normativa EN 1610:1998 “Instal·lació i prova d’escomeses i xarxes de sanejament”, i de canonades de proveïment d’aigua a pressió, segons normativa UNE-EN i MOPU.

Per a dur a terme aquestes proves de pressió i estanquitat disposem d’obturadors de diferents diàmetres en funció de la canonada i de registradors homologats, amb una capacitat de registre de fins a 24 hores. Els resultats de la prova d’estanquitat i pressió es lliuren al client en suport informàtic, amb una gràfica de l’assaig i especificant la normativa aplicada (UNE-EN, ASTM o MOPU).

Les proves de pressió i estanquitat són necessàries per a dur a terme el control de qualitat de l’obra nova, tant de les xarxes de sanejament com de les xarxes de proveïment d’aigua, així com de les instal·lacions que es troben en funcionament. Hidrotec disposa dels equips necessaris, així com del personal tècnic, amb dilatada experiència, per a garantir una correcta execució de la prova d’estanquitat i pressió segons normativa d’aplicació.

Manòmetre digital de registre continu

En Hidrotec disposem de manòmetres digitals homologats, amb una capacitat de registre continu de fins a 24 hores. Aquests manòmetres d’alta precisió, tenen la capacitat de registrar tant pressions com temperatures de forma continuada, contemplant també la possibilitat de connexió a un ordinador.

Manòmetre Proves de Pressió a Canonades
Equip Assaig Estanquitat

Més serveis

Treballs especials en espais confinats

A Hidrotec disposem de personal tècnic format i especialitzat per a la realització de treballs a l'interior de col·lectors i canonades transitables, complint en tot moment amb les normatives de seguretat més estrictes.

alquiler y venta de obt

Lloguer, venda i col·locació d’obturadors

A Hidrotec oferim una àmplia gamma d'obturadors per a lloguer i venda. Gràcies a la nostra dilatada experiència treballant amb obturadors de canonades, trobem la millor solució a les necessitats dels nostres clients, solucionant els escenaris més complexos.

localización de tuberías

Localització de canonades i arquetes ocultes

A Hidrotec detectem i localitzem canonades i arquetes sense necessitat d'obrir rasa, amb gran rapidesa, precisió i sense molèsties. Tenim la capacitat de seguir el traçat de canonades i arquetes ocultes d'una instal·lació de sanejament al complet.