24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades sense obres

Rehabilitación Tuberías

Rehabilitació de canonades i baixants sense obres

Com rehabilitem una canonada amb mànega contínua?

El sistema d’encamisat de canonades sense obres mitjançant una mànega consisteix en la introducció per inversió d’una mànega de feltre de polièster impregnada amb resina de tipus polièster o epoxi a l’interior de la canonada mitjançant pressió d’aigua o d’aire. Una vegada introduïda la mànega comença el procés de curat in situ que donarà com a resultat una nova canonada totalment contínua i estanca.

Aquest tipus de sistema és òptim per a la rehabilitació de canonades i col·lectors de diferents longituds, formes, diàmetres i materials en àmbits tant urbans com industrials.

Hidrotec posseeix una experiència de més de 18 anys utilitzant el sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de màniga contínua.

Sistemes de rehabilitació de canonades amb màniga contínua

Curado Mediante Agua Caliente

Sistema de curat mitjançant aigua calenta

Aquest sistema proporciona el curat tèrmic necessari per a que la resina cristal·litzi i la canonada pugui funcionar correctament. Aquest sistema és apte per a qualsevol tipus de canonada i col·lector, amb diàmetres compresos entre els 5cm i els 2m.

Curado Mediante Vapor

Sistema de curat mitjançant vapor

L'ús d'aquest sistema per a grans diàmetres de canonada evita haver de subministrar i escalfar una elevada quantitat d'aigua per a la inversió de la mànega, millorant la velocitat de col·locació de la mateixa.

Sistema de curat mijançant LED

Aquest sistema de curat sota la presència de llum LED, utilitza mànegues de polièster impregnades amb resines de vinilèster.

curado manga uva

Sistema de curat mitjançant UV

Aquest sistema de curat utilitza resines que forgen sota la presència de llum ultraviolada. Les mànigues utilitzades incorporen resines de polièster reforçades amb fibra de vidre.

Quina tecnologia fem servir en una rehabilitació de canonades amb mànega contínua?

Vehicle de rehabilitació de mànega contínua

Hidrotec disposa d’un vehicle per la rehabilitació de canalitzacions mitjançant un sistema de mànega contínua. Aquest vehicle està format per un camió i un remolc pel transport dels equips d’inversió, els generadors, les calderes industrials, la taula de calibratge, així com elements i accessoris necessaris per dur a terme les operacions de rehabilitació mitjançant mànega contínua.

Principals característiques de el vehicle de rehabilitació de mànega contínua:
 • Alta capacitat de transport
 • Portó elevador
 • Facilita l’execució de les diferents operacions

Tambor inversor HDT > 300 mm

A Hidrotec disposem d’un equip d’inversió de grans dimensions per la rehabilitació de col·lectors sense obre mitjançant l’encamisat de mànega contínua que presentin diàmetres superiors als 300mm. Aquest equip s’utilitza generalment en la rehabilitació interna de col·lectors urbans, infraestructures i indústries.

Principals característiques del tambor inversor HDT:
 • Inversió mitjançant aire comprimit
 • Diferents grandàries de tambor
 • Rehabilitació de canonades amb diàmetres a partir de 300 mm

Equip de curat UV

Hidrotec disposa d’un equip de curat de mànega mitjançant un sistema de llum ultraviolada. Consisteix en un tren de fonts de llums UV elèctric amb una càmera d’inspecció TV incorporada. Es tracta d’un equip versàtil per a la rehabilitació de canonades de sanejament fabricades amb qualsevol tipus de material i amb diàmetre superiors a 150 mm.

Principals característiques de l’equip de curat UV:
 • Temps de curat inferior a d’altres sistemes
 • Longituds continues de fins 200 m
 • Diàmetres compresos entre 150 i 1600 mm
Rehabilitació de baixants sense obres
Encamisat de canonada
Revestiment interior canonades

Rehabilitació de baixants

Com rehabilitem una baixant?

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de baixants sense necessitat de realitzar obres. Prestem serveis de rehabilitació de baixants deteriorades, amb i sense escomeses, presents en l’àmbit de l’edificació: cases unifamiliars, edificis d’habitatges, oficines, hotels, hospitals i centres educatius.

Sobretot resolem el problema de la rehabilitació de baixants de fibrociment, també denominades baixants d’uralita. Evitem el sobrecost associat a les mesures preventives i a la gestió dels residus generats, ja que s’encapsulen interiorment a les canonades, evitant d’aquesta manera l’alliberament de fibres d’amiant en el medi.

La seva execució evita molèsties als usuaris i disminueix el cost dels sistemes de substitució tradicionals. Es conserven intactes els sòls i les parets, i l’activitat de l’immoble pot continuar amb normalitat.

Sistemes de rehabilitació de baixants

rehabilitación bajantes sprayform

Rehabilitació de baixants sistema de projecció SprayForm

El sistema SprayForm consisteix a revestir l'interior de la canonada mitjançant projecció d'un polímer especial. Aquest material de recobriment forma una capa que s'adapta a les parets tapant les fissures i els defectes de forma permanent.

Encamisado vertical manga

Rehabilitació de baixants mitjançant l’encamisat vertical

Rehabilita els antics baixants i canonades, sense obres, sense sorolls i sense olors. El sistema de rehabilitació mitjançat encamisat de mànega vertical renova els baixants de manera ràpida i econòmica.

Quina tecnologia fem servir en rehabilitar els baixants?

Furgó de projecció SprayForm

Hidrotec compta amb un vehicle especialment dissenyat per als treballs de l’equip de projecció SprayForm. Es tracta d’un furgó totalment carroçat que emmagatzema ordenadament els diferents accessoris de l’equip de projecció, facilitant per tant un elevat rendiment en les operacions.

Principals característiques del furgó de projecció SprayForm:
 • Alta versatilitat
 • Capacitat d’accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l’execució de les diferents operacions

Tambor inversor HDT < 300 mm

A Hidrotec disposem d’un equip d’inversió de reduïdes dimensions per a la rehabilitació de canonades sense obra mitjançant l’encamisat de mànega contínua que presentin diàmetres inferiors als 300 mm. Aquest equip s’utilitza generalment en la rehabilitació interna de baixants.

Principals característiques de l’tambor inversor HDT:
 • Inversió mitjançant aire comprimit
 • Tambor de reduïdes dimensions
 • Rehabilitació de canonades amb diàmetres a partir de 50 mm

Equip de projecció SprayForm

Disposem de dos equips per la rehabilitació de canonades sense obra mitjançant la projecció de SprayForm que presentin diàmetres compresos entre els 50 i 200 mm. S’utilitza generalment en la rehabilitació interna de baixants, tot i que és aplicable també en canonades horitzontals i canonades amb colzes.

Principals característiques de l’equip de projecció SprayForm:
 • Ecològic i antibacterià
 • Estanqueïtat integral
 • Gran capacitat hidràulica, elevada elasticitat i resistència
Equip Resinat Interior Canonades
Rehabilitació de baixants sense obres
Encamisat de baixants

Rehabilitació puntual

Què és una rehabilitació de canonades puntual?

Mitjançant els sistemes de rehabilitació puntuals de canonades es poden reparar diverses patologies tals com a trencaments localitzats, esquerdes i fissures, desgastos i degradacions del tub produïdes per aigües i residus agressius i/o defectes en la qualitat del tub, així com juntes obertes i degradades.

Part-Lining és un sistema molt utilitzat en la rehabilitació puntual de canonades de la xarxa de sanejament d’indústries i zones urbanes. Encara que cal dir que és un sistema que també s’utilitza en la reparació de baixants d’edificis. Hidrotec té una experiència de més de 20 anys col·locant packers en diferents tipus de xarxes de sanejament.

Sistemes emprats en una rehabilitació puntual

packer obturador

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema de Part-Lining

Aquest sistema permet rehabilitar puntualment canalitzacions d'aigua, xarxes de clavegueram i canalitzacions industrials de qualsevol tipus de material i amb diàmetres compresos entre els 50 i els 1200 mm.

quick lock

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema Quick-Lock

Aquest sistema patentat treballa a compressió mecànica i utilitza materials de llarga durada com l'acer inoxidable V4A i EPDM, demostrant la seva aplicació en la rehabilitació puntual interior de canonades de sanejament des de fa molts anys.

Quina tecnologia fem servir en rehabilitacions puntuals de canonades?

Vehicle de rehabilitació Part-Lining

A Hidrotec comptem amb 2 vehicles per la rehabilitació de canonades que utilitzen el sistema de Part-Lining. Aquests vehicles estan dissenyats per al transport de packers i els seus components. Així mateix en ells, s’hi poden dur a terme les operacions d’impregnació prèvies. Cal dir també que aquests vehicles disposen de generadors que ofereixen corrent a diferents equips accessoris.

Principals característiques de el vehicle de rehabilitació Part-Lining:
 • Alta versatilitat
 • Capacitat d’accessos a zones de reduïdes dimensions
 • Facilita l’execució de les diferents operacions
Preparació Recobriment Interior Canonada
Arreglar Canonades sense obra
Resultat Rehabilitació Clavegueram

Més serveis

Resultado rehabilitación pozo de registro

Rehabilitació de pous de registre

A Hidrotec som pioners en la rehabilitació de pous de registre A Hidrotec som pioners en la rehabilitació sense obres de pous de registre del clavegueram urbà i industrial mitjançant un innovador sistema d’encamissat mitjançant màniga vertical de fibra de vidre d’alta qualitat química Advantex® amb gramatge aproximat de 730 g/m², impregnada amb resina de […]

desatascos y limpieza de tuberías

Desembussos i neteja de canonades

Disposem d'un parc de 20 camions d'intervenció mixtos, capaços de solucionar qualsevol tipologia d'embús.

Asesoramiento técnico integral

Assessorament tècnic integral

El Servei d'Assistència Tècnica d'Hidrotec ofereix un assessorament tècnic integral per part d'enginyers especialitzats en l'àmbit del clavegueram urbà.