24 hores / 7 dies

Sistema de curat mitjançant UV

En què consisteix?

El sistema de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant una mànega amb curat UV es base en la introducció dins l’antiga canonada una mànega pre-impregnada fins a la posició final. Una vegada col·locada s’introdueix el tren de llums ultraviolats al seu interior i es procedeix a donar-hi pressió d’aire fins a aproximadament 0,6 bars. D’aquesta manera la mànega queda pressionada contra la paret interna del tub. Una vegada s’obté pressió constant, el ten de llums UV comença el seu avanç a velocitat controlada. Finalitzat el procés de curat es lleva pressió i s’obté una nova canonada totalment contínua amb capacitat auto-portant.

curat UVA mànega
Procés Curat UVA
Procés Curat Mànega UVA 2