24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema Quick-Lock

En què consisteix?

El sistema Quick-Lock és un mètode que rehabilita i dota d’estanqueïtat a la canonada danyada de forma mecànica, independentment del tipus de material constituent. Gràcies al tancament patentat Quick-Lock es garanteix una compressió segura. El sistema es basa en la instal·lació d’un maniguet de compressió d’acer amb una cremallera que permet fixar-se internament a la canonada introduint una pressió especificada. El maniguet es manté elàsticament col·locat, absorbint els moviments de la canalització.

Quick-Lock exemple
Colocació Quick-Lock
Resultat Quick-Lock