24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades mitjançant sistema de Part-Lining

En què consisteix?

El sistema de rehabilitació de canonades i col·lectors mitjançant Part-Lining, també anomenat sistema de rehabilitació mitjançant packer, consisteix en la reparació puntual de patologies a través de la col·locació d’un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines de silicats de dos components. Aquesta camisa té una longitud aproximada de 45 cm i queda totalment adherida a la paret interior de la canonada. D’aquesta manera s’aconsegueix el segellat total de la zona deteriorada.

Mitjançant aquest sistema de rehabilitació puntual de canonades es poden reparar diverses patologies tals com a trencaments localitzats, esquerdes i fissures, desgastos i degradacions del tub produïdes per aigües i residus agressius i/o defectes en la qualitat del tub, així com juntes obertes i degradades.

Es tracta d’un sistema molt utilitzat en la rehabilitació puntual de canonades de la xarxa de sanejament d’indústries i zones urbanes. Encara que cal dir, que és un sistema que també s’utilitza en la reparació de baixants d’edificis. Hidrotec té una experiència de més de 20 anys col·locant packers en diferents tipus de xarxes de sanejament.

Part Lining Procés
Packer Obturador
Introducció Packer