24 hores / 7 dies

Sistema de curat mitjançant aigua calenta

En què consisteix?

El mètode de rehabilitació de canonades sense obres mitjançant encamisat de màniga continua curat a través d’aigua calenta, consisteix primerament en la impregnació d’una màniga de polièster. Seguidament es regula l’espessor de la resina mitjançant calibrador, aconseguint així una homogeneïtzació total del material. Un cop la màniga es troba adequadament impregnada, es col·loca enrotllada en un equip inversor. Quan tenim introduïda la totalitat de la màniga al bombo inversor es procedeix a introduir-la a la canonada amb l’ajuda d’una màniga de calibratge. Val a dir que també es pot col·locar directament per gravetat amb l’ajuda d’una bastida. Un cop encarada la màniga dins la canonada, aquesta es va introduint automàticament gràcies a l’equip inversor i injectant aigua per ajudar a avançar. Quan tenim totalment col·locada la màniga al llarg del tub, es carrega la canonada amb aigua calenta a 0,3 bars de pressió, aconseguint així l’adherència de la resina a la paret interna de la canonada. Després del temps preceptiu perquè actuï la resina per escalfament tèrmic, es procedeix a refredar l’aigua aconseguint així el forjat de la mateixa. Un cop acabat aquest procés la canonada és apta immediatament per entrar en funcionament.

Procés Manga 1
Procés Manga 2
Procés Manga 3