24 hores / 7 dies

Rehabilitació de baixants sistema de projecció SprayForm

En què consisteix?

Aquest sistema de rehabilitació de baixants sense obres mitjançant la projecció de SprayForm consisteix en la projecció circular contínua d’un polímer plàstic, mitjançant successives capes mil·limètriques fins a aconseguir un espessor final de 3 a 4 mm. El resultat és una canonada interior 100% impermeable, ja que s’eliminen porositats i juntes.

Cal dir també que s’aconsegueix un augment de la capacitat hidràulica degut a la disminució del coeficient de fricció. Aquest sistema de projecció permet la rehabilitació de baixants amb i sense presència d’escomeses i colzes.

SprayForm possibilita la rehabilitació de baixants de fibrociment o baixants d’uralita sense necessitat de manipular-los, evitant d’aquesta manera tant l’alliberament d’amiant al medi, com el sobrecost en els sistemes de prevenció i en la gestió del residus generats.

SprayForm Procés
SprayForm Exemple
Resultat SprayForm