24 hores / 7 dies

Neteja i extracció de formigó en canonades de sanejament

Amb el pas del temps, tota canonada pateix desperfectes, ja sigui perquè ha envellit i ha acumulat humitats o perquè ha emmagatzemat arrels i s’ha malmès. En termes generals, en una actuació diària per part d’Hidrotec un camió de neteja acostuma a succionar terra, pedres i sorra, però de vegades les incrustacions poden ser encara més complexes de treure.

Pot tractar-se de formigó. En funció del diàmetre i la longitud de la canonada (com també el tipus de patologia), farem servir diversos sistemes de prevenció i  rehabilitació.

Fresat de formigó amb robot
Fresat de formigó amb robot

Per solucionar la incidència, en primer lloc farem servir una càmera per inspeccionar quina és la gravetat per tal d’elaborar un diagnòstic i saber quin serà el millor mètode de rehabilitació. A Hidrotec comptem amb més de 20 càmeres per a tota mena de canalitzacions, manuals i robotitzades.

Aquesta tasca ens donarà la informació adient per tal d’elaborar informes d’inspecció sobre l’estat de la xarxa de sanejament.  Identificat el punt a corregir, sabrem si haurem d’emprar un sistema de reparació puntual o continu.

A Hidrotec comptem amb més de 20 càmeres per a tota mena de canalitzacions, manuals i robotitzades

La rehabilitació inclourà l’actuació de vehicles amb robot fresador. En aquest sentit, som pioners en la introducció del sistema de fresat de canonades amb robot. El fresat puntual amb robot ens facilita poder extreure totalment les acumulacions de formigó i morters dins les canonades. Un factor a destacar també és el gran ventall de freses disponibles a Hidrotec, adients per a diferents tipus de material.

Fresat de formigó
Fresat de formigó

Pot ser que l’aparició de formigó hagi provocat patologies a l’estructura de la canonada i que s’hagi de realitzar una reparació. Un exemple de mètode de rehabilitació puntual de canonades de xarxes de sanejament és el sistema Part-Lining.

Consisteix a col·locar un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines de silicat de dos components. Aquesta mena de material, fins i tot en cas de trobar-se en un entorn humit, s’adhereix fàcilment a la paret interior de la canonada. Amb la qual cosa, aconseguim segellar la zona completament.

La prevenció

Val a dir, que si no es duen a terme tasques preventives de forma regular, correm el risc que les canonades de sanejament presentin anomalies com ara una reducció de la seva capacitat hidràulica a causa de l’aparició d’obturacions que no deixen passar els fluids. El manteniment preventiu de la xarxa de sanejament, així com de les seves canonades, augmenta la seva vida útil, i evita el deteriorament d’elements, l’aparició de males olors i plagues.

El manteniment preventiu de la xarxa de sanejament, així com de les seves canonades, augmenta la seva vida útil, i evita el deteriorament d’elements, l’aparició de males olors i plagues

En cas d’haver trobat un problema d’incrustacions de formigó tard i haver patit un embús imprevist, el servei de desembussos en canonades d’urgència és de 24 hores a Hidrotec, i està actiu els set dies de la setmana.

Tot plegat, és possible gràcies a un sistema de distribució de tasques d’allò més organitzat, on l’antelació amb el repartiment d’actuacions és clau i va en funció de les característiques dels encàrrecs: distància, complexitat de l’actuació, nombre d’efectius disponible, etc.

Neteja periòdica

Un cop feta l’actuació és important dur a terme una neteja correcta de la zona tractada, fins i tot s’aconsella dur-la a terme de forma periòdica. S’ha de garantir l’eliminació de tots aquells elements antròpics que poden posar en risc una òptima funcionalitat de la xarxa de sanejament.

Cal posar en relleu també les funcions que poden realitzar els camions mediambientals mixtes de neteja i manteniment especials, amb capacitat d’aspirar residus i amb pressió d’aigua. A la flota de camions d’Hidrotec, hi ha vehicles especials per treballar dins d’espais de dimensions reduïdes.