24 hores / 7 dies

Rehabilitació de col·lectors industrials, en què consisteix?

La rehabilitació de col·lectors industrials de sanejament sense obres aglutina una sèrie de sistemes de rehabilitació que han de tenir en compte les característiques fisicoquímiques dels fluids residuals procedents dels diferents processos industrials. Normalment aquest tipus de fluids són força agressius a causa del seu caràcter àcid o bàsic i de les seves altes temperatures. El procés de rehabilitació de col·lectors és molt diferent del dels col·lectors urbans a causa d’aquesta diversitat de components químics que s’utilitzen de manera comuna a la indústria. Per aquesta raó, per allargar-ne la vida útil es recomana fer una inspecció dels col·lectors anualment.

rehabilitació col·lectors industrials
Vista general de planta industrial

Hi ha diferents paràmetres a tenir en compte en la selecció del sistema més òptim per a la rehabilitació de col·lectors industrials. Entre elles destaquem els següents:

 • Context en què es troba el col·lector a rehabilitar
 • Número i tipologia de les patologies presents
 • Diàmetre del col·lector
 • Longitud del col·lector
 • Traçat del col·lector
 • Presència i tipologia dels pous
 • Característiques del fluid residual

Com es poden rehabilitar col·lectors industrials?

Hidrotec disposa de diferents sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials per a diàmetres compresos entre els 50 mm i els 1.600 mm.

 • Sistema de rehabilitació puntual Part-Lining
 • Sistema de rehabilitació mitjançant encamisat de màniga contínua
  • Sistema de curat mitjançant aigua calenta
  • Sistema de curat mitjançant llum ultraviolada
 • Sistema de rehabilitació mitjançant projecció SprayForm

Cal destacar que és molt important la inspecció prèvia del col·lector mitjançant càmera de TV per poder detectar i localitzar les patologies presents, així com per valorar correctament els treballs de rehabilitació posteriors.

De la mateixa manera, la preparació del col·lector abans de l’inici de la rehabilitació també és molt important. S’ha d’alliberar el col·lector industrial de restes sòlides i obturacions mitjançant neteja hidrodinàmica. Fins i tot de vegades, cal l’aplicació de sistemes de fresat robotitzat per deixar lliure el col·lector d’elements antròpics.

procés de rehabilitació de col·lectors industrials
Inversor curant màniga de rehabilitació

Aquests sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials són aplicables a qualsevol tipus d’indústria: farmacèutica, química, petroquímica, automoció, etc.

Avantatges de la rehabilitació de col·lectors industrials

Hi ha diversos avantatges en la utilització dels sistemes de rehabilitació de col·lectors industrials sense obres que fan que el seu nivell d’ús al mercat s’estigui incrementant notablement en detriment dels sistemes convencionals mitjançant obertura de rasa.

 • Rapidesa dexecució. Per exemple, s’executa la rehabilitació d’un col·lector de diàmetre 400 mm i 40 m de longitud en un sol dia.
 • No es generen residus i, per tant, no és necessària la seva gestió. Els sistemes tradicionals necessiten obrir rasa per accedir als col·lectors i per tant es generen residus de diferent tipologia: residus asfàltics, residus de formigó i fins i tot de vegades s’han de gestionar terres contaminades.
 • Més econòmics. El cost global daquests sistemes és inferior al dels sistemes tradicionals.
 • Alta durabilitat. Els sistemes de rehabilitació utilitzen materials d’alta resistència (fibra de vidre, feltres de polièster impregnats amb resines, etc.). A més, la continuïtat del col·lector rehabilitat elimina totes les juntes existents.

Hidrotec posseeix el coneixement i lexperiència dhaver rehabilitat milers de metres de col·lectors industrials en diferents tipologies dindústries i utilitzant diferents sistemes. Aquest fet garanteix que HIdrotec és la millor opció per solucionar qualsevol necessitat de rehabilitació de col·lectors industrials.