24 hores / 7 dies

Neteja de canonades i col·lectors urbans

La salubritat d’una ciutat és molt important, ja que si no es fa la neteja de canonades i col·lectors aquests provoquen males olors, descontentament entre els ciutadans i, en casos extrems, problemes de salut pública. Per aquest motiu, és molt important incorporar al pla de sanejament municipal una neteja de canonades periòdica i una higienització de col·lectors.

La neteja de les canonades també és un assumpte que interessa als propietaris d’habitatges i als administradors de finques urbanes. Fins i tot les obres noves poden patir danys a les canonades si no es duu a terme una bona neteja de les mateixes.

Quan plou intensament és habitual que es produeixin embussos a les clavegueres , que cal tractar eficientment amb les eines adequades. En els darrers mesos Hidrotec ha incorporat un nou camió mixt de neteja hidrodinàmica, que compta amb tecnologia punta en neteja de canonades.

Tant si esteu al capdavant d’una comunitat de veïns, d’un habitatge unifamiliar o de l’equip de sanejament d’una ciutat, us interessa el següent article sobre tot el que cal saber sobre la neteja de les canonades i col·lectors.

Com netejar canonades?

La neteja de les canonades es fa a través de camions especialitzats. A Hidrotec compten amb una flota de 18 camions d’intervenció mixtos, alguns mediambientals amb reciclatge d’aigua, equipats completament amb tot el necessari per dur a terme un desembussament o una neteja de canonades preventiva.

Els camions d´Hidrotec tenen una gran capacitat d´aspiració i pressió i poden accedir a soterranis i pàrquings amb alçades inferiors als 2 metres. Són vehicles autoritzats per l’ ARC (Agència de Residus de Catalunya) i l’ AMB (l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i compleixen amb la normativa que regula aquest tipus d’intervencions . En aquest sentit, Hidrotec disposa de la certificació de gestió ambiental ISO 14001 i de la certificació de gestió de la seguretat a la feina ISO 45001. Des de l’empresa es recomana acudir a un professional de la neteja de canonades quan es tinguin indicis que s’ha produït l’embús perquè no hi hagi complicacions.

Com netejar col·lectors?

camions mixts de neteja de canonades
Camió de neteja de canonades i col·lectors

Un col·lector és el conducte de clavegueram públic on pararan les aigües residuals i pluvials dels diversos ramals. Aquests conductes acostumen a embussar-se sense avisar, així que, seguint la felicitat de “prevenir abans que curar”, el més recomanable és dur a terme tasques de sanejament a manera de manteniment , i netejar col·lectors és la més eficaç.

Com que a l’estiu és quan s’acumulen més residus, els experts suggereixen que després d’aquest període es duguin a terme intervencions d’aquest tipus per prevenir possibles embussos i inconvenients que puguin fer malbé el sistema de clavegueram públic. D’aquesta manera, prepararem la instal·lació per arribar a les pluges de tardor.

La manera més habitual de dur a terme la neteja de col·lectors és fer servir camions mixts que incorporin impulsors i succionadors com els d’Hidrotec.

Com procedeix Hidrotec a netejar els col·lectors i canonades?

Sistema de canonades

Als trams inicials, els camions d’Hidrotec netegen els col·lectors amb abundant aigua a base de raigs. En funció de la tipologia dels dipòsits presents, es fan servir diferents toveres i accessoris, que permeten optimitzar la neteja de les canonades. Hidrotec disposa de tot l’instrumental necessari per alliberar els col·lectors d’arrels, restes de formigó i tota mena de materials antròpics.

L’empresa també fa la neteja de les clavegueres de manera manual. Acostuma a fer servir barres o varetes d’acer de ⅜” a ½ de diàmetre i d’1 m de longitud. També es poden fer servir cables d’acer de 12 mm de longitud variable.

Cal indicar també que cal obrir les tapes dels registres d’aigua del tram afectat i esperar 15 minuts abans d’entrar per netejar canonades , ja que és una zona on solen condensar-se gasos verinosos.

Hidrotec compta amb tecnologia avançada per netejar canonades

façana edifici
Façana d’edifici amb baixant exterior

La companyia compta amb un parc de camions amb la darrera tecnologia de succió i de propulsió per poder procedir a fer la neteja amb la màxima eficiència i eficàcia. A més, disposeu de sistemes d’inspecció mitjançant càmera TV robotitzada per observar l’estat de la canonada abans de la intervenció.

Hidrotec compta amb càmeres CCTV per poder visualitzar la canonada per dins i així descobrir tots els detalls de l´interior, abans de començar amb el procés de sanejament i neteja.

Així mateix, els agents de neteja d’Hidrotec poden disposar de més informació i realitzar la seva feina amb més perfecció i precisió i saber exactament el problema que presenta la canonada i escollir la metodologia que resulti més efectiva per continuar amb el treball de neteja.

De vegades, podem trobar-nos incrustacions amb dureses molt elevades o fins i tot barres corrugades penetrades. En aquests casos , Hidrotec disposa d’equips de fresat robotitzats que permeten eliminar aquests elements. Depenent del nivell de duresa es fan servir maduixes amb diferents graus d’agressivitat.

La neteja de canonades i col·lectors urbans és molt important per prevenir problemes més grans i evitar imprevistos. Val més contactar amb un expert en neteja de canonades i col·lectors per realitzar un manteniment regular i rigorós i no lamentar incidents cada poc temps.