24 hores / 7 dies

Rehabilitació i prevenció en ciutats envellides

Les grans ciutats solen mostrar-nos un ‘skyline’ d’edificis variat. Les diferents construccions acaben sent testimonis del pas del temps, però no sempre passen part de la seva vida útil de manera adequada i segura. Des d’Hidrotec creiem que és necessària la rehabilitació i prevenció en ciutats envellides.

Cal fer un diagnòstic adequat per a trobar la millor solució. Segons dades de l’INE de 2011, el percentatge d’edificis destinats a habitatges construïts entre els anys 50 i 70 era del 35%; i, per contrapartida, el d’edificis destinats a habitatges construïts abans de 1980, del 56%. El manteniment periòdic de les xarxes de sanejament i tot sistema de canalitzacions es converteix, doncs, en una decisió obligatòria.

Des de 1996 ens dediquem a treballar amb sistemes de rehabilitació de canonades sense obres, molts útils per a la rehabilitació i prevenció en ciutats envellides. En cas que calgui posar en pràctica algun d’aquests per a la rehabilitació i prevenció en ciutats envellides, es pot triar entre un gran ventall d’actuacions, sempre segons es tracti de reparacions puntuals; reparacions de major envergadura i de tota mena de canalitzacions; de xarxes de clavegueram i industrials, o de 50 mil·límetres a 1.600 mil·límetres de diàmetre.

En Hidrotec es posa en marxa la rehabilitació de canonades amb màniga contínua, la de baixants i la de caràcter puntual entre altres reparacions de canonades sense obres.

rehabilitación ciudades envejecidas
Des d’Hidrotec creiem que és necessària la rehabilitació i prevenció en ciutats envellides.

Una rehabilitació de canonades amb màniga contínua és òptima per a canonades i canalitzacions de longituds, formes, diàmetres i materials diferents. Aquest sistema de encamisat consisteix en la introducció d’una màniga de feltre de polièster amb resina i s’infla mitjançant pressió d’aigua o aire. El procés de curat es produeix en el lloc en el qual s’actua i donarà lloc a una canonada totalment renovada, deixant l’antiga canonada com a encofrat perdut.

Un altre element acusat pel pas del temps són els baixants dels edificis. En l’empresa comptem amb un equip de professionals amb gran experiència en la renovació d’aquests elements, i a través d’un procediment sense obres que no tanca les escomeses: això evita les molèsties que es puguin produir en l’edificació –en centres educatius, hospitals o habitatges particulars–. La seva execució permet conservar intacte el sòl i les parets, estalviem també un sobrecost al no haver-hi obres i el procés és molt net.

Pot dur-se a terme, per exemple, amb el sistema de projecció interna SprayForm. Es tracta d’un sistema econòmic, sostenible, ràpid i a més s’eludeix la substitució i posterior gestió de canonades de fibrociment.

Segons dades de l’INE de 2011, el percentatge d’edificis destinats a habitatges construïts entre els anys 50 i 70 era del 35%

En el cas de trobar un trencament, un desgast o una degradació localitzada d’una canonada, caldrà optar per una rehabilitació puntual. El sistema Part-Lining és un dels habituals en zones urbanes i, cal dir, que també es posa pot utilitzar en la reparació de baixants.

Una inspecció adecuada per a la rehabilitació i prevenció en ciutats envellides

La prevenció és una de les parts més importants de cuidar el conjunt d’edificis d’una ciutat, si és que no s’opta per reemplaçar-los. Per a dur-la a terme, En Hidrotec es realitzen inspeccions de canonades amb càmera de televisió.

Hi ha de diferents tipus i es poden utilitzar en tota mena d’infraestructures, n’hi ha robotitzades i autònomes o no robotitzades fàcilment portables. Es poden moure tant per xarxes de clavegueram com d’aigua potable, xarxes contra incendis o baixants. Aquests equips poden filmar canonades en posició vertical i inclinada i permeten anar cap endarrere.

S’utilitzen per a identificar la localització de patologies, però també per a veure quin és l’estat en el qual es troba la canonada i el seu nivell de degradació. És un sistema que ajuda a valorar quin mètode és el millor per a rehabilitar la canonada.

rehabilitació edificis antics
La prevenció és una de les parts més importants de tenir cura el conjunt d’edificis d’una ciutat, sempre i quan no es reemplacin.

A partir de tota la informació visualitzada també s’elaboren informes d’inspecció sobre l’estat de la infraestructura estudiada. Les característiques principals d’aquestes càmeres no robotitzades, són:

  1. Capacitat d’inspecció vertical i horitzontal.
  2. Poden inspeccionar canonades a partir de diàmetres de 2,5 centímetres.
  3. Fa possible l’acoblament d’un sistema localitzador.

Les càmeres robotitzades tenen una autonomia de fins a 300 metres lineals i disposen de capçals rotatius de 360 graus, a més, de zoom òptic de 12 metres, visió axial, il·luminació LED i programari de mesurament de pendents. Moltes altres de les seves característiques són:

  1. El seu sistema tractor permet salvar obstacles i elevar la càmera que inspecciona per sobre de l’aigua.
  2. Com compleixen amb la Directiva Europea ATEX se’ls permet el seu ús en ambients amb atmosferes explosives.
  3. Permet l’acoblament del sistema perfilador làser, útil per a realitzar mesuraments de les deformacions de canonades d’entre 150 i 1.100 metres.