24 hores / 7 dies

Tipologies de robot fresador de canonades

Si volem fer un manteniment adequat de les xarxes de sanejament, cal alliberar les canalitzacions d’obstacles de diferent índole, com ara arrels, incrustacions minerals i/o antròpiques o escomeses penetrades.

Antigament, per solucionar aquests problemes, es requeria obrir rasa en molts casos i realitzar les corresponents obres, les quals generaven molèsties i augmentaven considerablement els costos econòmics del manteniment.

En canvi, avui dia gràcies al robot fresador podem solucionar aquests problemes des de l’interior de la canalització sense necessitat d’obrir rasa.

Els robots fresadors estan òptimament dissenyats per poder treballar dins de les canonades de sanejament, que tinguin diàmetres compresos entre els 70 mm i els 1000 mm.

Els robots fresadors es poden classificar bàsicament en tres tipus, segons el tipus denergia daccionament utilitzada: elèctrics, pneumàtics i hidràulics.

Robots fresadors elèctrics

Els robots fresadors elèctrics prenen aquesta denominació ja que utilitzen l’electricitat com a energia d’impuls per fer els diferents moviments. Molts daquests robots són autopropulsats.

tipologies de robot fresador
Exemple de robot fresador elèctric

Robots fresadors pneumàtics

Els robots fresadors pneumàtics són aquells equips que utilitzen la impulsió pneumàtica per executar les diferents funcions mecàniques. Aquests robots fresadors necessiten un compressor per poder funcionar.

Robots fresadors hidràulics

Finalment, els robots fresadors hidràulics es basen en la impulsió hidràulica, mitjançant circuit tancat d’oli, perquè el robot pugui fer els diferents desplaçaments. Normalment aquest tipus de mecanisme és l’utilitzat en robots de grans dimensions.

robot fresador pneumàtic
Robot fresador hidràulic


Hidrotec va ser pionera en la introducció d’aquesta tecnologia al mercat intern. Des de l’any 2006 hem realitzat centenars d’intervencions amb els equips de robot fresador. Entre els nostres equips disposem de totes les tipologies de robots actualment existents, fet que permet adaptar-nos a qualsevol situació i solucionar els problemes existents que impliquen un mal funcionament de la xarxa de sanejament.