24 hores / 7 dies

Transportar residus perillosos cap a la planta autoritzada

Hidrotec ofereix, entre altres serveis, neteges hidrodinàmiques per a qualsevol mena d’infraestructura de sanejament. Disposa de vehicles de gran capacitat i rendiment per a realitzar actuacions en col·lectors públics, depuradores o indústries, així com netejar bescanviadors, tancs i dipòsits. De la mateixa manera, aquests vehicles estan preparats també per a dur a terme buidatges de fosses sèptiques i decantadors de greixos. Cal destacar que en algunes actuacions de neteja de canonades es produeix l’extracció de residus perillosos. En aquests casos Hidrotec està autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a transportar residus perillosos fins al seu l’abocador autoritzat, complint amb totes les mesures de seguretat.

operari extraient residus
Un operari, durant una actuació d’extracció de residus.

L’empresa disposa d’una flota de camions de 2 i 3 eixos mediambientals amb capacitat de cisterna variable, dissenyats especialment per a transportar residus a les plantes de tractament. Hidrotec compta amb el Codi de Transportista Autoritzat per la ARC núm. T-2226. Les característiques d’aquests vehicles són les següents:

  1. Alta maniobrabilitat per a poder accedir sense dificultat a les zones d’actuació (carrers estrets).
  2. Dimensions reduïdes, que permeten accedir a soterranis i plantes d’aparcament.
  3. Equipats amb bombes de pressió per a poder realitzar la neteja hidrodinàmica d’una manera ràpida, eficaç i eficient.
  4. Capacitat de succió elevada per a poder retirar diferents tipus de residus (líquids i sòlids).
  5. Contenidor específic per a càrregues perilloses certificat com ADR.

Tots aquests vehicles es complementen amb un equip d’operaris especialitzats en la inspecció de col·lectors amb dilatada experiència en el sector. De fet, s’elaboren informes tècnics sobre les patologies identificades durant els treballs amb la finalitat de preparar un pla d’actuació.

Per què és important transportar residus perillosos?

El transport de residus pot ser el resultat d’un manteniment periòdic d’un conducte que ha estat netejat/buidat prèviament. També pot haver-se produït un problema, com un embús.

camió hidrotec
Els camions de Hidrotec tenen una alta maniobrabilitat per a entrar en aparcaments.

Amb el que, en cas de tractar-se d’un residu perillós, millor actuar ràpid. És primordial complir amb tots els procediments i garantir una retirada correcta i un transport adequat a abocador autoritzat.

Hidrotec està autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya per a gestionar el seu transport fins a abocador autoritzat, complint amb totes les mesures de seguretat

El transport residus perillosos forma part de la filosofia de Hidrotec quant a oferir un servei integral al client. Hidrotec s’encarrega de la neteja, l’extracció dels residus, el transport i la descàrrega en planta de tractament corresponent. Aquest simple fet contribueix a cuidar el medi ambient, així com les condicions de salubritat de les poblacions, perquè els residus no controlats poden causar malalties segons el seu nivell de toxicitat o poden ser inflamables. Tractar-los adequadament ofereix garanties.

Eficiència i formació de mercaderies perilloses

En Hidrotec s’aposta per l’eficiència en el servei i per tant la inversió en formació relacionada amb mercaderies perillosa és una prioritat. D’aquesta manera es minimitzen els riscos en la gestió dels residus.

A continuació, indiquem alguns aspectes que té en compte l’empresa:

  • Complir la normativa vigent en relació amb la retirada, el transport i descàrrega dels residus.
  • Realitzar els manteniments necessaris als vehicles de transport per a tenir-los en condicions òptimes de servei.
  • El transport de residus ha de realitzar-se de manera segura i l’itinerari ha d’estar estudiat prèviament, seguint el principi de proximitat i eficiència.

Siguis empresa o particular, confia en l’experiència

És de vital importància que a l’hora de seleccionar l’empresa que vols que realitzi el servei de transport de residus, tingui experiència contrastada. Els certificats aconseguits poden ser punts d’interès per a guiar-nos i formar-nos una opinió o adquirir una referència. Qualsevol dubte, des de Hidrotec podem assessorar-te.