24 hores / 7 dies

Com evitar embussos en les canonades?

7 abril 2016

Les causes dels embussos en les canonades poden ser molt variades. A continuació veurem les sis causes més comuns per poder evitar-les i prevenir-les; i, seguidament, què fer quan succeeixen.

Quins són les 6 causes principals dels embussos en les canonades?

1. Canonades amb poc pendent: el mínim necessari és un pendent del 2%, si aquesta és menor, dificultarà que els residus flueixin amb normalitat i provocarà retencions i embussos; encara que solament sigui per culpa de les restes de sabó. Moltes vegades no ho pensem, però els detergents de rentadora i rentavaixella, a causa de l’escuma que creen, a poc a poc creen sediments que no poden fluir correctament per les canonades si no hi ha suficient pendent. Això, a més, pot facilitar la creació d’una capa sòlida que pot arribar a taponar les canonades.
2. Canonades amb una secció inferior a la recomanada: es tracta d’una de les causes principals dels embussos: si les canonades són d’un diàmetre massa petit, pot dificultar l’evacuació de l’aigua, aparti, qualsevol objecte mínimament gran pot quedar-se embussat.
3. Una instal·lació de derivacions mal dissenyada: si la instal·lació no va ser feta per un bon professional, gens et garanteix que en un futur es puguin arribar a embussar les canonades del teu habitatge. Per evitar problemes, la instal·lació ha de tenir el mínim de girs possible, d’aquesta manera impedirem l’acumulació de residus i facilitarem la circulació de l’aigua. A més, qualsevol reparació d’aquest tipus d’errors, requereix l’atenció d’un equip professional amb garanties.
4. Arrels del jardí: Aquest, encara que és un problema molt comú, és un dels més difícils de reparar, ja que s’ha de tallar les arrels i recompondre la canonada. En qualsevol cas, és un problema que ha de tractar-se per professionals que li garanteixin una reparació adequada. Es pot solucionar amb un fresat i una reparació a força de packers, encamisat mitjançant màniga contínua o per projecció amb el sistema Sprayform.
5. Instal·lacions antigues, deteriorades: al llarg dels anys, les canonades perden les seves propietats, tornant-se menys lliscants i facilitant l’adherència i acumulació de residus en elles. Això provoca retencions i fins a pot arribar a produir, no només embussos, sinó també trencaments i filtracions. Segons el traçat i estat de les canalitzacions es poden utilitzar diversos sistemes de rehabilitació de canonades sense necessitat de realitzar obres.
6. Una manipulació incorrecta dels residus: la causa principal dels embussos és l’abocament de restes que no haurien d’arribar a les canonades; així com olis, restes de menjar, o altres residus.

camio-embús

D’acord, però, què podem fer quan ens trobem amb l’embús?

Si un desguàs no empassa aigua, el més evident és que està obstruït i s’ha de desembussar la canonada. El problema ho trobem que desconeixem què ha embussat la canonada. En la gran majoria de casos, els productes químics són incapaços de dissoldre-ho i solucionar el nostre problema, és més, podríem empitjorar-ho per desconeixement; ja que és molt possible que arribem a cremar la porcellana del vàter sense voler.
El primer pas a seguir és intentar usar el tradicional desembussador de ventosa, ja que ens és útil si es tracta d’un embús petit que només precisa d’una empenta. No obstant això, molts embussos no se solucionen tan fàcilment, i hem de cridar a un professional perquè ens ajudi. Com a expert, disposa de les eines necessàries per poder corregir qualsevol problema. Així, començarà amb una espècie de xeringa, que és un desembussador professional, i després ho intentarà amb una eina més eficaç que els sistemes de succió i impulsió anteriors, ja que aquest busca extreure el causant de l’embús.

treballador-hidrotec-embus

Si cap d’aquestes solucions funciona, es pot resoldre el problema gràcies a màquines de pressió d’aigua o una màquina granota, que és un artilugi molt agressiu que busca perforar el causant de l’embús. Aquestes solucions més extremes, especialment la màquina granota, han de ser usades amb molta precaució, ja que en ser tan violentes poden deteriorar les canonades.
Recorda que el correcte manteniment del teu sistema de canonades només ha de ser manipulat per professionals de confiança per evitar futurs problemes.