24 hores / 7 dies

Desembussament i neteja de canonades, s’ha de fer de forma periòdica?

Les canonades , així com les xarxes de sanejament en general, solen ser les eternes oblidades en qüestió de manteniment . Fins que no és evident i urgent el problema, ningú no s’adona de la seva importància.

Com qualsevol altre element de l’edifici, les canonades s’han d’inspeccionar de forma periòdica per garantir-ne el bon estat . D’aquesta manera s’evitaran possibles avaries futures i es podran arreglar possibles desperfectes menors que se succeeixin per ús, com és habitual, a la xarxa de sanejament.

Pot semblar obvi, però cal tenir clara la diferència entre neteja i desembussament de canonades . Aquesta rau en matisos senzill però alhora molt importants, els quals marquen una diferència no només en el procés en si, també en el possible estat de la canonada.

Per aquest motiu, abans de respondre la pregunta que presideix aquest article, s’ha cregut més rellevant marcar i explicar la distinció entre ambdós processos. Així els usuaris coneixeran millor les formes mitjançant les quals poden cuidar les canonades .

neteja de canonades d'aixeta
Aixeta de lavabo

Diferència entre netejar i desembussar canonades

La neteja de canonades , per una banda, es presenta com la prevenció més eficaç davant de l’embús de les xarxes de sanejament. Això no obstant, resulta molt important recordar que no s’han d’utilitzar productes químics molt agressius. En lloc de beneficiar-los, empitjoraran l’estat de les canonades.

Per sort, hi ha moltes opcions més tolerants amb l’estructura de les canonades i que permeten netejar-les de manera igual d’adequada. Un exemple d’això és la solució casolana feta a base de bicarbonat, aigua i vinagre .

L’ideal és netejar les canonades de forma mensual . D’aquesta manera, aquestes queden alliberades d’un excés de deixalles. Aquest procés permet, fins i tot, detectar qualsevol desperfecte amb més facilitat.

En definitiva, la neteja de canonades consisteix en un hàbit senzill, econòmic i preventiu que qualsevol usuari hauria d’aplicar a les seves xarxes de sanejament.

El desembussament de canonades , per altra banda, es presenta com la solució al problema que suposa l’embús de les xarxes de sanejament. Aquest procés s’aplica com a mesura única, davant la qual no hi ha cap altra opció possible.

Un cop embussada una canonada, intentar netejar-la no serveix de res. Les deixalles acumulades en ella són tals que només pot quedar alliberada mitjançant maniobres professionals . A banda d’aquesta evidència, també cal valorar l’existència d’una avaria o fugida, així com un deteriorament de l’estructura de la canonada.

Això són conseqüències que comporta un manteniment inadequat de les xarxes de sanejament. Per sort, els professionals del sector de les xarxes de sanejament vetllen per la solució d’aquest tipus de problemàtiques . Tot això mitjançant uns processos cada cop més senzills i ràpids.

neteja de canonades a la banyera
Aigüera de disseny

Així doncs, les canonades s’han de desembussar i netejar de manera periòdica?

La resposta a aquesta pregunta ve encapçalada per un sí rotund, però amb un petit matís . Aquest radica que l’única cosa extremadament necessària de forma periòdica és la neteja, no el desembussament.

La raó no és cap altra que el que s’ha comentat anteriorment. El desembussament de canonades no és més que una solució, no una prevenció . D’aquesta manera, la neteja es presenta com a únic procés preventiu d’avaries i embussos. Per aquest motiu cal aplicar-lo periòdicament.

Tot i això, els professionals del sector no només vetllen per les xarxes de sanejament encallades i avariades. Ells també pauten el procediment de neteja de canonades .

En definitiva, els professionals sempre garanteixen que una feina quedi ben feta . Gràcies a l’assessorament i acció d’experts, els usuaris quedaran tranquils en relació amb les xarxes de sanejament.