24 hores / 7 dies

Pous de bombeig d’aigues residuals: Neteja i manteniment

Els pous de bombeig d’aigües residuals són un element que s’instal·la en els sistemes de sanejament tant urbans, com a industrials i particulars, amb l’objectiu de transportar les aigües residuals a una cota de major elevació.

En què consisteixen els pus de bombeig d’aigues residuals?

Bàsicament es tracta d’una instal·lació composta per un pou subterrani, que recull les aigües residuals procedents de les canonades de sanejament, i una bomba submergida d’elevació.

El pou subterrani es troba constantment monitorat mitjançant un sistema electrònic que permet conèixer el nivell de l’aigua residual. En el moment que el màxim nivell d’aigua és sobrepassat es connecta la bomba per a buidar el pou i elevar les aigües residuals a cota superior i escometre-les a la xarxa de clavegueram.

En el cas de pous de bombeig de grans dimensions és necessari tenir instal·lades diverses bombes d’elevació. En aquest sentit, és important dimensionar bé el pou de bombeig per a reduir el número de posades en marxa de les bombes perquè d’aquesta manera es reduirà el consum energètic.

pous de bombeig
Pous de bombeig d’aigues residuals

Aspectes a valorar en un pou de bombeig

A nivell constructiu, es recomana que els pous tinguin geometria circular per a facilitar el moviment de les aigües residuals i evitar la sedimentació en zones de difícil accés.

És interessant també instal·lar, en el cas d’haver de mobilitzar aigües residuals amb presència de greixos i olis, un separador de greixos per a evitar l’acumulació d’aquests líquids inflamables.

És habitual instal·lar prèviament separadors de greixos en zones d’aparcament subterrani i en l’àmbit de l’hostaleria.

Pous de bombeig prefabricats i materials óptims

En l’actualitat, s’utilitzen d’una manera més general els pous prefabricats amb material de polièster reforçats amb fibra de vidre.

Cal remarcar la importància de dimensionar correctament el pou i utilitzar materials i elements de qualitat (bombes d’elevació, canonades de connexió i vàlvules) perquè el pou sigui el més eficient possible.

Servei de neteja i manteniment de pous de bombeig

A Hidrotec som experts en la neteja de pous de bombeig instal·lats en urbanitzacions, comunitats de propietaris, centres comercials, hotels, edificis d’oficines, etc., així com en la neteja i retirada de residus de separadors de greixos i olis.

Disposem d’una flota de vehicles d’altes prestacions que tenen el rendiment necessari per a realitzar la neteja i aspiració dels residus a profunditats de fins a 15 metres i 200 m de longitud.

Cal remarcar també que tenim vehicles de petites dimensions, capaces d’accedir a soterranis i pàrquings amb altures inferiors als 2 metres, que permeten la neteja de pous de bombeig situats en zones de difícil accés.