24 hores / 7 dies

Rehabilitació de canonades amb LED

Hidrotec incorpora al seu catàleg de serveis integrals de rehabilitació de canonades i col·lectors de sanejament, un nou sistema de rehabilitació de canonades amb LED, que consisteix en l’encamisat interior d’una mànega contínua, impregnada amb resines, que curen gràcies a l’acció d’un conjunt de llums LED. El sistema de rehabilitació de canonades amb LED és un sistema de rehabilitació sense obres.

És a dir, evita la necessitat d’obrir rases i paraments verticals, així com el seu posterior tancament i reforma. Aquests sistemes es basen en el encamisat interior de la canonada mitjançant la introducció d’una mànega impregnada amb resina que una vegada col·locada es cura mitjançant l’acció d’un agent extern. Aquest agent pot ser aigua calenta, vapor o llum ultraviolada. Els dos primers són mètodes tradicionals i el tercer és un mètode innovador en el sector.

rehabilitació de canonades amb led
Imatge relacionada amb el sistema de rehabilitació de canonades amb led.

Concretament, el curat mitjançant llums LED, consisteix en la irradiació contínua de llum ultraviolada sobre un feltre de mànega pre-impregnat o impregnat “in situ” amb resina de tipus vinilèster. La llum ultraviolada genera una reacció química exotèrmica en la resina que produeix el curat de tot el gruix de la mànega.

Cal remarcar que la velocitat de curat és molt superior als sistemes tradicionals d’aigua i vapor, podent arribar a velocitats de fins a 1,3 metres per minut. Aquest fet, unit a la fàcil maniobrabilitat i portabilitat de l’equip, fa que s’aconsegueixin uns rendiments de treball en obra molt elevats.

Rehabilitació de canonades amb led per a canonades interiors d’edificis

Aquest versàtil sistema s’aplica també en la rehabilitació d’escomeses i canonades interiors d’edificis, ja que permet treballar en conduccions que presenten girs i colzes de 90 graus, així com tant en trams verticals com horitzontals. En aquest sentit, és important esmentar que també és possible treballar amb mànega oberta en contextos on no es pot accedir a un dels extrems.

sistema led de rehabilitació de canonades
Hidrotec acaba d’incorporar al seu catàleg de serveis integrals la rehabilitació de canonades amb led.

Finalment, dir que aquest sistema és més respectuós amb el medi ambient perquè consumeix menys energia durant el curat de la mànega, respecte els tradicionals mètodes d’aigua calenta i vapor. Hidrotec ofereix aquest servei de rehabilitació de canonades amb LED tant a empreses com a clients particulars.