24 hores / 7 dies

Com evitar fuites en les meves instal·lacions

Cada instal·lació o llar és diferent a causa dels materials utilitzats en els tubs, la seva grandària, l’estructura de la casa, terra… Tots aquests elements podrien causar-te en algun moment problemes de fuites i embussos. Canonades i desguassos pateixen si ens descuidem ja no només per un mal ús sinó també per no seguir un correcte manteniment. Pràctiques habituals com tirar restes d’aliments, oli i greixos per l’aigüera, llençar deixalles o una abundant quantitat de paper de vàter, tenen conseqüències en l’entramat de les canonades i això es transforma finalment en una despesa. Humitats i filtracions fan la reparació encara més costosa. Sabem que el manteniment de la llar no es limita a realitzar les reparacions pertinents quan el problema ha explotat. Des Hidrotec t’oferim serveis de detecció de fuites d’aigua en canonades a través de diferents sistemes. En molts casos l’observació directa a través de micro càmeres de TV és suficient per detectar les anomalies. En d’altres casos és necessària la utilització d’equips avançats de detecció basats en sistemes electro-acústics, sistemes de sons d’alta sensibilitat per a monitoratge o sistemes de gas traçador i realitzar proves de pressió i d’estanquitat.

proves estanquitat
Proves estanquitat

¿Fuites d’aigua?

Coneixes l’existència d’una fuita d’aigua però no la seva localització? Tanca les claus de l’aigua i comprova si segueix sortint de les aixetes. En aquest cas, hem de trucar a un professional perquè repari la fuita. No obstant això, assegura’t sempre de saber on està la clau de pas per poder tancar-la en una emergència. Si s’escolta constantment una gota que cau, és recomanable esbrinar d’on procedeix perquè pugui ser reparada. És bo deixar tancats totes les aixetes i observar el comptador de l’aigua. Si la roda del comptador es mou, vol dir que tenim una fuga interna a la instal·lació. En cas contrari, no hi ha perill de filtració.

5 passos per evitar incidències a les canonades

Detectar i detenir fuites i embussos és bregar amb una batalla en dos fronts. En primer lloc, s’ha de tenir cura amb el que se’n va pel desguàs. En segon lloc, cal prendre mesures regulars i ser constants en un bon manteniment per eliminar petits dipòsits que es formen inevitablement en qualsevol fuita. El manteniment és clau per evitar qualsevol avaria o imprevist. A tall de resum, aquestes són algunes bones pràctiques i costums que hauríem de tenir tots interioritzats:

  1. Utilitzar filtres a les canonades per mantenir el cabell, escuma de sabó, i d’altres sòlids allunyats del desguàs.
  2. Mai aboquis greix pel desguàs, o sigui que si estàs a la cuina a punt de fregar olles i paelles plenes de greix recorda, abans de ficar-les sota l’aigua calenta de la pica, netejar a fons amb un paper.
  3. Mai aboquis productes químics com ara pintures o dissolvents de pintura per un desguàs.
  4. Netejar tots els piques i taps amb regularitat.
  5. Un cop a la setmana (que sigui una rutina setmanal) aboca aigua bullint pels desguassos per fondre el greix acumulat.
tapa proves estanquitat
Tapa proves estanquitat

Proves de pressió i estanquitat

I direu, val sí ja sé com prevenir possibles embussos, però, i si ni complint amb aquestes recomanacions et salves de patir un embús o fuita en les teves canonades? La millor solució per a detectar la presència de fuites? Les proves de pressió i estanquitat són ideals per resoldre incidències en les teves instal·lacions. A Hidrotec disposem de l’equip necessari per a verificar la pressió i l’estanquitat d’una instal·lació sense pressió, segons la normativa EN 1610: 1998 “Instal·lació i prova d’escomeses i xarxes de sanejament” i de canonades a pressió, segons la normativa UNE-EN i MOPU.

Així mateix, les proves de pressió i estanquitat són necessàries tant per realitzar el control de qualitat de les xarxes d’obra nova, així com les que es troben en funcionament.

maquinaria per a proves estanquitat
Maquinària per a proves estanquitat

Aquestes proves de pressió i estanquitat es realitzen mitjançant aire o aigua en col·lectors, pous de registre, xarxes d’aigua potable i xarxes contra incendis, per a diàmetres compresos entre 50 mm i 1,2 m. En funció del material, del tipus de xarxa i de la normativa a aplicar pot variar el temps i la pressió de l’assaig.

Per realitzar aquestes proves disposem d’obturadors de diferents diàmetres en funció de la canonada i de registradors homologats, amb una capacitat de registre de fins a 24 hores.

Els resultats de les proves de pressió i estanquitat es lliuren al client en suport informàtic, amb una gràfica de l’assaig i especificant la normativa aplicada (UNE, EN, ASTM o MOPU).

Proves estanquitat i pressió
Baròmetre per a proves estanquitat i pressió

Avantatges competitius

  • Capacitat de registre continu
  • Resultats en suport digital
  • Realització dels assajos segons normativa aplicable

Les proves d’estanquitat, conegudes també com assaig de fuites, són una garantia per al funcionament òptim d’un sistema i, de vegades, un compromís sostenible amb el medi ambient. Assegura’t ara de l’absència de fuites en qualsevol sistema en què intervinguin fluids a pressions iguals o diferents a l’atmosfèrica.