24 hores / 7 dies

Desguassos, focus d’informació

Les inclemències del temps poden afectar l’estat del clavegueram de la ciutat. Una temporada de pluges abundants, per exemple, pot posar a prova l’estat dels desguassos. Si es desborden escopint escombraries hi ha un clar indicatiu que es requereix neteja i cal treballar en l’assumpte en la mesura en què ens sigui possible. Si no es fa un manteniment adequat, la xarxa de sanejament unitària pot sofrir desperfectes i, en cas d’aparèixer un embús, urgeix donar amb el problema per a obtenir un diagnòstic ràpid i així agilitar una lliure circulació. Cal destacar la diferència entre xarxa de sanejament unitària i separativa.

La primera acull tant aigua de pluja com residual; en l’altra, cada tipus d’aigua va per separat. Per tant, la xarxa separativa implica menys problemes si se sofreix una temporada de pluges torrencials. A més, afavoreix la reutilització d’aigua i, per tant, optimitza els costos de depuració.

Malgrat tot, avui dia, els sistemes unitaris són els més habituals, i més en ciutats grans. Malgrat que la seva construcció té una gran resistència a la corrosió, el sistema no està preparat per tal d’assumir grans cabals d’aigua de pluja, fet que obliga a derivar-la als sobreeixidors. Tot el que acaba arrossegant l’aigua, són en la seva majoria, partícules de tota mena i especialment contaminants. El seu pas cap al mitjà receptor, genera un mal molt clar al medi ambient.

El manteniment preventiu fet periòdicament és sempre la solució adequada: resoldrem les possibles incidències i cuidarem de la funcionalitat de les estructures i components que formen part de la xarxa. Amb un sistema més sòlid també evitarem reparacions costoses. Per a donar amb el problema és útil una inspecció de tota mena de canalitzacions a través de càmeres de TV. Estan robotitzades, són ràpides i resistents. De fet, és el millor mètode per a veure en quin estat està una canonada. Podem detectar trencaments, esquerdes i fins i tot incrustacions. Sabent quin és el seu estat, tindrem més informació per a dur a terme una rehabilitació concreta.

Els desguassos, en cas de pluges constants, ens poden donar molta informació.

Cal destacar l’existència d’una tecnologia innovadora, no invasiva per a la pròpia canonada o baixant, ja que no es requereixen obres. Es tracta del Sistema Sprayform. Fa possible la rehabilitació sense manipulació, és invisible, garanteix una perfecta estanquitat i és molt versàtil. La sostenibilitat està assegurada amb aquest mètode a més, perquè no es generen residus.

Així doncs, els desguassos, en cas de pluges constants, ens poden donar molta informació. És aconsellable que tinguem en compte fer una revisió quan el temporal hagi arribat a la seva fi. Amb el que, sol·licitar un servei de revisió i manteniment de canonades per part d’una empresa especialitzada serà positiu.

Malgrat tot, no sempre se sol·liciten aquests treballs de prevenció i revisió. Habitualment, hi ha molts problemes de caràcter extern que no podem controlar del tot, com la caiguda de fulles, l’arribada d’arrels d’arbre a les canonades, i fins i tot d’animals. Cal dir, que la millor època per a dur a terme aquest tipus de manteniments són els mesos de setembre i octubre.

Per què és clau cuidar de les xarxes de sanejament?

El pas del temps desgasta tota mena d’estructures. Els baixants d’un edifici, per exemple, són unes de les zones més sensibles i hem d’estar pendents que compleixin la seva funció. Tenir cura de tots els elements que formen part de la xarxa de sanejament ens pot ajudar a evitar futurs esglais, com a fugides d’aigua, desbordaments, embussos i rebentades de canonades. És important que el sistema funcioni bé per a tenir una correcta depuració d’aigües. En aquest sentit, i com hem comentat anteriorment, és útil parlar d’una renovació de tant en tant. La tecnologia està de la nostra part i, mitjançant el mètode SprayForm, podem dur-lo a terme resoltament amb els següents passos:

  • Una inspecció prèvia, en la qual es farà un reconeixement de les canalitzacions a través de les cambres no robotitzades. D’aquí, traurem la informació suficient com per a identificar les patologies i idear un pla d’actuació global.
  • Procedirem a la neteja mitjançant aigua, raspallat o fresat. El fresat, realitzat amb robot fresador, ens permetrà eliminar els obstacles que han pogut fer-se lloc en les canonades. Tot seguit, es procedirà a l’assecat de la canonada intervinguda.
  • La rehabilitació es farà efectiva mitjançant una reconstrucció de la canalització que s’està treballant –mitjançant el sistema SprayForm–, feta a base de polímers aplicats en diferents capes mil·limètriques amb projecció circular continuada.
  • Finalment, neteja i inspecció final. Estant el treball finalitzat, es netejarà la zona i es verificarà que funciona tot correctament a través de càmeres de televisió no robotitzades.

Tenir cura de tots els elements que formen part de la xarxa de sanejament ens pot ajudar a evitar futurs esglais, com a fugides d’aigua, desbordaments, embussos i rebentades de canonades.

Les males olors

El manteniment i bon estat de la xarxa de sanejament és responsabilitat nostra, ja sigui directa o indirectament. Però hi ha infinitat d’agreujants pels quals es danyen tot tipus de canalitzacions. L’ús diari de detergents i substàncies per a la neteja, per exemple, pot corroir les canonades, que es van degradant, acabant així, per acomiadar males olors. Quantes vegades hem notat que un carrer fa mala olor? L’aigua estancada, d’altra banda, és també focus de gèrmens.

Encara que no es pot batallar amb tot això, l’única cosa que podem fer és minimitzar les pràctiques que poden crear afectacions a les canonades. En el sector de la restauració han anat apareixent algunes iniciatives que rehúyen la utilització de químics en les cuines, es busquen alternatives, encara que cares, però millors per al medi ambient. La neteja amb ozó és una d’elles.