24 hores / 7 dies

Manteniment i prevenció de la xarxa de sanejament de centres educatius

Els edificis envelleixen tant per dins com per fora. Hidrotec realitza treballs de prevenció i correctius a la xarxa de sanejament d’edificis i centres educatius per tenir cura de les problemàtiques que hi sorgeixen. Hi ha un ventall divers de solucions tant de prevenció com de correcció i, es duen a terme tant en centres educatius públics com privats (universitats, col·legis i instituts).

Entre algunes de les actuacions que s’hi duen a terme, als centres educatius, hi ha la neteja dels separadors de greixos produïts en els menjadors. És recomanable, de fet, que es realitzi de forma periòdica, de manera mensual o trimestral, segons el nivell d’acumulació d’olis i greixos. Amb l’objectiu d’evitar embussos, males olors i deteriorament de les canonades, els equips d’Hidrotec realitzen la gestió de la neteja i eliminen el greix que es produeix a la cuina.

Mitjançant camions mixtes de neteja, de gran capacitat d’aspiració i dimensions especials que fins i tot els permet baixar a plantes de soterrani, es succionen els greixos dels separadors tot netejant-los. Un cop netejat el separador de greixos, el residu aspirat pels vehicles mixtos de neteja, els transporten cap a la planta de tractament autoritzada.

En aquest sentit, cal remarcar el fet que els camions d’Hidrotec estan autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, per fer aquesta mena de transport. En aquest sentit Hidrotec té vehicles especials per realitzar el transport de molts tipus de residus: perillosos i corrosius, residus líquids no corrosius i no inflamables, o residus de sals minerals, entre d’altres.

Un altre servei que es presta als edificis de l’àmbit educatiu són les inspeccions de la xarxa de sanejament, que afavoreixen un correcte manteniment a partir d’un diagnòstic acurat. Aquestes supervisions tenen com a objectiu mantenir en bon estat les canonades pluvials i fecals, així com poder controlar les patologies que hi puguin aparèixer (embussos, acumulacions d’aigua, o existència d’humitats).

Els serveis s’estenen també a les canonades horitzontals, les arquetes i, fins i tot, a la neteja de l’acumulació de fulles a les reixes, de les quals també se’n fa un manteniment.

Hidrotec té vehicles especials -autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya- per tal de realitzar el transport de diversos tipus de residus perillosos i corrosius, entre altres

Les inspeccions poden sol·licitar-se per fer un manteniment amb la neteja de restes dels materials que s’acumulen a les canonades i que produeixen embussos o per dur a terme una rehabilitació amb sistemes puntuals o continus. És un exemple la rehabilitació de baixants on el sistema SprayForm pot ser de gran ajuda. Es tracta d’un mètode respectuós amb el medi ambient i que permet renovar completament els baixants sense realitzar cap mena d’obra.

I com es du a terme, això? Molt senzill. Utilitza les antigues canalitzacions com a encofrat perdut, tot projectant interiorment un polímer especial que va generant una nova canonada a l’interior. És a dir, la rehabilitació és ràpida i invisible, i és aplicable tant a trams verticals com horitzontals i inclinats. 

mantenimient centres educatius
Aula de centre educatiu

Cultura preventiva

Des d’Hidrotec es reivindica la cultura preventiva per tal d’evitar problemàtiques greus amb tasques correctives que a la llarga poden encarir el servei. I és que la finalitat és allargar la funcionalitat de la infraestructura tot i el pas del temps.

En la majoria de casos, com que la instal·lació està soterrada o no és a la vista, no es veu i no se’n fa un manteniment correcte. Per tant, s’acostuma a seguir l’activitat i a reaccionar quan apareix un problema.

Per rehabilitar baixants, el sistema SprayForm pot esdevenir una gran ajuda, ja que és respectuós amb el medi ambient i no requereix obra

La filosofia d’Hidrotec és fer entendre que cal optar per la prevenció, la qualitat i la cura del medi ambient a l’hora de contractar un servei de neteja amb una tecnologia actualitzada i moderna, amb vehicles de propulsió i aspiració amb característiques òptimes per a cada servei.