24 hores / 7 dies

Com es poden aprofitar les aigües residuals industrials i domèstiques?

L’aigua és un recurs bàsic per a la vida. Els humans estan formats majoritàriament per aquest element i el seu abastament és clau per a la seva supervivència com a espècie. És per això que val la pena respondre a la pregunta “Com es poden aprofitar les aigües residuals industrials i domèstiques?“.

No obstant això, abans de respondre aquesta pregunta convé deixar clar a què ens referim quan parlem d’aprofitament o reutilització d’aigua residual.

Segons va definir Lavrador Filho el 1987 la reutilització d’aigua residual fa referència a l’”aprofitament de l’aigua prèviament utilitzada una o més vegades en alguna activitat per suplir les necessitats d’altres usos”.

Per què aprofitar les aigües residuals domèstiques i industrials?

Existeixen diferents motius que estimulen l’aprofitament de les aigües residuals:

  • Creixement de la població de manera desmesurada i no controlada. Si volem que hi hagi aigua per a tots, caldrà reutilitzar-la.
  • Ús indiscriminat dels recursos. Durant molts anys hem viscut d’esquena al medi ambient.
  • Desertització. La manca de pluges en algunes zones per culpa del canvi climàtic està provocant sequera i desertització. Dues realitats que podrien revertir-se amb l’ús d’aigua reutilitzada.
  • Recursos escassos i costosos. El fet que cada vegada hi hagi menys aigua disponible i que costi més obtenir-la, obliga a un aprofitament dels recursos hídrics.

Una vegada que hagin quedat clars aquests aspectes, ja podem passar a respondre a la pregunta que encapçala aquest article “Com es poden aprofitar les aigües residuals industrials i domèstiques?

Maneres d’aprofitar les aigües residuals i domèstiques

A hores d’ara les aigües residuals es reutilitzen de diferents formes i s’aprofiten a través dels següents usos:

Reutilització per al reg

L’ús més habitual per tornar a fer servir les aigües residuals, tant industrials com domèstiques, és el reg. Es tornen a fer servir per a regadiu tant en entorns rurals com en àmbits urbans.
En el cas d’ambients agrícoles, les aigües residuals es tornen a fer servir per regar els cultius i per realitzar tasques de protecció forestal.

En els entorns urbans, les aigües residuals s’aprofiten per regar jardins, vies urbanes, camps de golf, etc.

Reutilització per a la recàrrega artificial

Un altre dels usos més habituals per aprofitar les aigües residuals tant domèstiques com industrials és la recàrrega artificial.

En aquest sentit, les aigües residuals s’empren per recarregar l’aigua dels aqüífers.

Un dels mètodes de recàrrega artificial amb aigües residuals més utilitzat, actualment, està basat en la infiltració a través del terreny de destacats volums d’aigua. D’aquesta manera, alhora que es recarrega l’aqüífer es depuren les aigües residuals.

Restriccions de l’aprofitament de les aigües residuals

A Espanya està prohibit aprofitar les aigües residuals per al consum humà. Ho estableix el Reial Decret 1620/2007 que fa referència al règim jurídic per a la reutilització d’aigües residuals.

En aquesta normativa s’inclou una definició del concepte de reutilització, s’introdueix la denominació d’aigües regenerades, s’estableixen els requisits que es necessiten per realitzar una activitat d’utilització d’aigües regenerades, els processos per aconseguir la concessió que s’exigeix a la Llei i inclou disposicions que fan referència als usos admesos i a les exigències de qualitat precises en cada cas.

A més a més, en aquesta legislació hi ha els criteris de qualitat mínims obligatoris que s’exigeixen per a l’ús de les aigües regenerades segons la seva utilització.

Avantatges de l’aprofitament d’aigües residuals

La reutilització de les aigües residuals presenten diferents beneficis entre els quals destaquen els que et mostrem a continuació:

  • Reducció de la demanda d’aigua.
  • Disminució de sistemes de tractament per redireccionament d’alguns corrents.
  • Reducció de bolcada.
  • Recuperació de costos en aquells sistemes en què s’avalua el cost del recurs.
  • Aprofitament dels nutrients en el reg.

Aquestes són les principals avantatges de l’aprofitament de les aigües residuals domèstiques i industrials.

I és que el Planeta Terra ha reciclat i reutilitzat l’aigua al llarg dels milions d’anys que té de vida a través de l’anomenat cicle hidrològic. L’acció de l’home l’únic que fa és accelerar els processos naturals del reciclatge de l’aigua mitjançant mesures tecnològiques.

Hidrotec, empresa especialista en el reciclatge d’aigües residuals

L’empresa compta amb una llarga trajectòria en l’aprofitament d’aigües residuals.

Hidrotec disposa de treballadors especialitzats i maquinària i equipament específic en la reutilització d’aigües residuals.

La companyia, líder en tractament d’aigües, es dedica des de l’any 1994 al tractament d’aigües residuals i industrials i l’aprofitament i la reutilització de les mateixes. Més de 20 anys a la indústria de sanejament de canonades al servei de Directors/Caps de manteniment de grans empreses, ajuntaments,
asseguradores i administradors de finques.