24 hores / 7 dies

Depuració d’aigües residuals: Per què no es compleix la normativa?

La preservació del medi ambient és cada vegada un assumpte més urgent. Si volem tenir planeta per anys no podem seguir explotant-lo com fins ara. Cal solucions innovadores que millorin la qualitat mediambiental i mà dura contra els que no compleixen les lleis que ens animen a remar en una mateixa direcció. Lleis com la depuració d’aigües residuals que, després de més de 20 anys d’entrada en vigor, Espanya encara no compleix.

Han passat 21 anys des que l’any 1991 la Unió Europea aprovés la llei i en les últimes setmanes ens hem assabentat que Espanya encara no la compleix perquè ha rebut una sanció exemplar. Haurà de pagar 12 milions d’euros per no depurar aigües residuals.

La majoria dels municipis que no compleixen la llei són d’Andalusia. L’última llista de ciutats que no compleixen aquesta llei està formada per nou municipis. Cap d’aquests és de Catalunya, comunitat que ha fet esforços per adaptar-se a la llei a través del cànon de sanejament que els ciutadans paguen des de fa anys.

Quins són els nou municipis que encara no compten amb depuració d’aigües residuals?

Depuració d'aigües residuals
Depuració d’aigües residuals

Les poblacions que encara no compten amb un sistema de depuració que compleixi amb la legislació comunitària són set d’Andalusia, (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas i Tarifa), una d’Astúries (Gijón Est) i una de Canàries (Valle de Güimar).

No obstant això, tot i el retard en el compliment de la llei, s’espera que tres d’aquests municipis, Nerja, Alhaurín el Grande i Coín, ja compleixin la llei a la finals del 2018. A més, Isla Cristina i Gijón Est, farien els deures l’any 2019, i Matalascañas i Valle de Güimar, probablement el 2020.

Barbate seria el municipi que estaria més endarrerit en aquesta qüestió. S’espera que estigui adaptat a la llei el 2022.

Quines són les obligacions dels municipis en la llei de depuració d’aigües residuals de la Unió Europea?

La normativa europea, 91/271, obliga els municipis que tenen més de 15.000 habitants a depurar adequadament les seves aigües residuals. L’objectiu de la llei comunitària és evitar que hi hagi un sol país a la Unió Europea que aboqui aigües al mar sense tractar-les com cal.

Segons la llei, aquestes poblacions han de comptar amb sistemes col·lectors i de tractament de les aigües residuals urbanes.

Et descobrim, a continuació, com depuren les aigües residuals urbanes els municipis que sí que compleixen la llei.

Com es depuren els abocaments d’aigües residuals a Espanya?

planta de depuració d'aigües residuals
Planta de depuració d’aigües residuals

Les Estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) són les encarregades de depurar les aigües residuals.

Totes les aigües residuals estan un mínim de 24 hores i un màxim de 48 a les EDAR, rebent el tractament següent:

Tractaments d’aigües residuals

  1. Fase de pretractament. El primer que es fa és suprimir tots els residus que compten amb una mida més gran i els diferents greixos flotants, sorres i sòlids que tinguin un gruix més gran.
  2. Fase de tractament primari. En aquesta fase es deixa reposar l’aigua en grans estanys anomenats decantadors. S’acumulen els residus flotants a la superfície i en el fons els fangs i els residus més pesats. Acabada aquesta fase, es retiren els residus de manera automàtica.
  3. Fase de tractament secundari. L’aigua entra en unes basses grans que compten amb milions de diferents classes de bacteris que es mengen les restes orgàniques que encara estan a les aigües residuals. Al llarg d’aquest procés, una mena de batedores remouen l’aigua perquè els bacteris tinguin l’oxigen necessari per viure. Després d’això, l’aigua passa a altres estanys decantadors per seguir retirant els llots que encara queden. En acabar el procés, es retorna l’aigua al seu curs natural o es canalitza per a altres utilitats.
  4. Fase de tractament de fangs. Tots els fangs que han estat retirats dels decantadors entren en una altra instal·lació denominada digestor. Allà es tracten, s’emmagatzemen o es destinen a altres usos. En aquesta fase es produeix gas que és usat com a combustible en la pròpia instal·lació, ja sigui o bé per a la calefacció dels edificis o bé per a la producció energia elèctrica.

Normativa aigües residuals a Espanya

sortida de col·lector aigües residuals
Sortida de col·lector aigües residuals

Encara que amb retard, Espanya fa més de vint anys que treballa per la instal·lació de plantes de depuració d’aigües residuals. Ho fa per adaptar-se a la normativa europea de l’any 1991 i també per un compromís mediambiental.

El Ministeri del nou govern socialista ha anunciat que està preparant un Pla Nacional de Depuració d’Aigües amb mesures de xoc per impulsar la depuració d’aigües en el conjunt del territori.

Hidrotec, empresa especialitzada en sanejaments de canonades, està compromesa en totes les iniciatives que avancin en la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.