24 hores / 7 dies

Humitats en edificis: Tipus, tractaments i solucions

Les humitats en edificis són un dels problemes derivats de la xarxa de sanejament més comuns que pot patir un habitatge. Apareixen com a insignificants taques a la paret o una mica de parquet bufat i deriven en autèntics malsons per als seus propietaris, que fins i tot poden desembocar en problemes per a la salut .

Potser és la primera vegada que pateixes humitats a casa teva, però has de saber que és un problema comú que apareix a la majoria d’habitatges o edificis amb els anys. Un cop detectades, és molt important actuar com més aviat millor.

Si aprecies un indici d’humitat al teu edifici, no dubtis a contactar amb el teu expert en humitats. El més aconsellable sempre és abordar els problemes quan són petits. Com més insignificants són, més senzill i econòmic serà solucionar-los.

Per resoldre qualsevol dubte sobre les humitats a edificis hem preparat un complet article amb els principals tipus d’humitats que poden afectar els edificis i amb possibles tractaments per resoldre-les.

Tipus d’humitats a edificis

impermeabilitzar humitats
Mur amb desperfectes degut a humitats

La clau per determinar la tipologia de les humitats és saber l’origen de les humitats .

Hi ha, principalment, tres tipus d’humitats que poden arruïnar l’estructura, les fonamentacions, la coberta o els murs de qualsevol edifici: humitats per filtració, humitats per condensació i humitats per capil·laritat.

A continuació us expliquem cada tipus d’humitat.

Humitats per filtració

Són les humitats més habituals i la causa principal és una mala impermeabilització de l’edifici . Les que apareixen amb més assiduïtat són les que tenen el seu origen a la pluja. L’aigua de l’exterior es filtra a l’interior. En episodis de tempesta on cau molta aigua en poc temps, les parets dels edificis se’n ressenten si no s’ha impermeabilitzat correctament el mateix.

Aquesta classe d’humitats és freqüent que apareguin a terrats, cobertes, juntes de dilatació i murs que estan en contacte amb el terreny. Es produeixen filtracions en gran mitjana perquè se n’ocasiona una trencament o un desgast puntual de la impermeabilització o perquè hi ha problemes en embornals i canalons, així com altres elements de recollida d’aigua, per això és molt important reparar les humitats per filtració, ja que poden arribar a gairebé qualsevol punt de la llar.

Cal destacar, dins aquest tipus d’humitats per filtració, les produïdes a partir del trencament de les canonades presents a l’edifici, tant de les de proveïment d’aigua com de sanejament (canonades de recollida d’aigües residuals i pluvials). En el cas de les canonades de sanejament, anomenades en edificació baixants , es poden produir també filtracions a causa de l’existència de juntes obertes, degudes a una mala execució inicial o per moviments posteriors. Les humitats generades per aquest tipus de patologies en canonades es localitzen a les zones de parament vertical i horitzontal properes a les escomeses de sanitaris o altres elements, així com a les zones on es troben encastats els baixants.

Humitats per condensació

humitats per condensació
Cristall amb condensació

Aquest tipus d’humitats sorgeixen en elements de l’estructura de l’edifici en contacte amb l’exterior i els sostres, les parets i les finestres sense aïllament tèrmic. Si el teu edifici té humitats per condensació hi haurà taques a zones on es produeix una diferència de temperatura o en un ambient amb un excés d’humitat.

Si no es compta amb un bon aïllament, aquesta classe d’humitats es produeixen durant la rosada a les nits més humides. Es detecten molt fàcilment a finestres que no estiguin aïllades, ja que apareixen unes gotes com si hagués acabat de ploure. A les parets és una mica més complicat distingir-les d’altres humitats. El context és el que ens farà percebre si és d’un tipus o altre. El tractament de humitats per condensació és recomanable que ho faci un expert encara que no són les més difícils de reparar.

Humitats per capil·laritat

Són les humitats més complicades de solucionar , ja que s’originen a l’estructura de l’edifici, a zones de més difícil accés que la resta d’humitats. Solen aparèixer a la planta més baixa de l’edifici, a soterranis, garatges o cellers situats a edificis que s’han construït sobre terrenys amb una gran concentració d’aigua. Per això, el tractament d’humitats per capil·laritat és molt important que ho faci un expert amb coneixements alts.

Tenen la seva procedència al subsòl i pugen per les parets i envans de la planta inferior de l’edifici. Es distingeixen d’altres humitats perquè només es produeixen a zones baixes i perquè la taca que apareix a la paret no acostuma a ser més alta d’1,5 metres. És molt freqüent que aquest tipus d’humitats sorgeixin a zones que han patit una inundació.

Tractament i solucions de les humitats en edificis

Un cop exposats els tres tipus d’humitats que poden afectar el teu edifici d’oficines o habitatge, en coneguem els diferents tractaments i solucions.

Reparar humitats per filtració

humitats per filtració
Paret amb humitats per filtració

Les humitats per filtració poden ser molt diverses i variades. Pots haver de dur a terme una impermeabilització superficial o substituir totalment la teulada de l’edifici en cas que l’estructura hagi patit algun dany.

Com sempre passa en aquests casos, sempre és millor prevenir que guarir. Així que si vols evitar una humitat per filtració, el més recomanable és impermeabilitzar la zona que temes que pot patir filtracions, comprovar les teules de la teulada per descobrir algun desperfecte en alguna i revisar almenys una vegada a l’any la planta baixa de l’edifici o el soterrani si hi ha alguna taca.

En el cas de filtracions procedents de canonades, es poden solucionar rehabilitant internament les canonades mitjançant diferents sistemes. En edificació hi ha dos sistemes principals de rehabilitació de canonades : sistema de projecció sprayform i sistema d’encamissat mitjançant màniga contínua. El principal avantatge d’aquests sistemes de rehabilitació de canonades és que no necessiten fer obres.

Reparar humitats per condensació

Les humitats a edificis per condensació se solucionen de manera senzilla ventilant l’edifici de manera natural. Obrir la finestra 15 o 10 minuts és tant una de les maneres més efectives de prevenir-les com de resoldre-les.

Altres vegades no n’hi haurà prou de fer-ho i hauràs d’instal·lar reixetes de ventilació a les cambres de les façanes o implementar altres sistemes que garanteixin la renovació efectiva de l’aire de l’interior.

Reparar humitats per capil·laritat

humitats per capil·laritat
Paret amb humitats per capil·laritat

Les humitats per capil·laritat es resolen mitjançant la instal·lació de barreres físiques , així com làmines impermeables, barreres químiques, implementades a base d’injectar al mur compostos siliconats cada certa distància o sistemes electro-osmosi que indueixen un corrent capaç de repel·lir l’aigua.

Detecció precoç com a acció preventiva

La millor manera de prevenir les humitats en edificis és la detecció precoç . Revisa periòdicament la planta baixa, el soterrani o el garatge de l’edifici i els envans de la planta baixa. És en aquests llocs on solen aparèixer les primeres taques que indiquen que l’aigua ha portat la humitat a la teva finca.

Si sospites que el teu edifici té les característiques per ser pastura de les humitats o has percebut algun indici que hi estiguin afectant a causa de problemes relacionats amb les canonades i baixants, contacta com més aviat millor amb un expert com Hidrotec . Hidrotec disposa dels equips necessaris d’inspecció i rehabilitació per solucionar problemes d’humitats derivats de patologies presents a les canonades de sanejament.