24 hores / 7 dies

Com realitzar el buidatge de fosses sèptiques?

1. Cada quan realitzar el buidatge de fosses sèptiques?

Vols aprendre els fonaments del buidatge de fosses sèptiques? Al llarg de la vida i funcionament de cada fossa sèptica, la part sòlida acumulada en el fons ha de ser retirada en un període comprès entre l’any i els dos anys.

El període en qüestió variarà en funció de la grandària i el tipus de la fossa sèptica i del seu ús.

Buidar una fossa sèptica consisteix en la retirada del residu sòlid acumulat. Aquest buidatge ha de ser realitzat per una empresa especialista de confiança que compleixi els requeriments de seguretat mediambiental i laboral.

De la mateixa manera. ha de disposar d’una flota de vehicles i una diversitat d’equips capaços d’adaptar-se a cada context.

2. Equips necessaris per al buidatge de fosses sèptiques

En tots els casos, s’haurà d’utilitzar un camió cisterna mixt d’alt rendiment amb una capacitat elevada d’aspiració i impulsió d’aigua per a realitzar el servei de buidatge de fosses sèptiques.

buidatge de fosses sèptiques

 En funció de la grandària de la fossa sèptica o de la seva ubicació s’haurà d’utilitzar un tipus de camió o un altre.

En aquest sentit Hidrotec és l’única empresa del sector que disposa de camions cisterna d’alt rendiment que poden accedir a zones d’aparcament i soterrani amb altures inferiors a 2 metres.

Aquests camions cisterna estan equipats amb bombes d’impulsió d’aigua amb cabals de 135 litres per minut a 200 bars de pressió. Disposen de dipòsit d’aigua bruta de 2.000 litres i dipòsit d’aigua neta de 1.000 litres.

3. Procediment i prevenció de riscos

Una vegada que el camió cisterna mixt es troba abocat en la zona on es troba enterrada la fossa sèptica, es procedeix a senyalitzar l’espai i s’obre la tapa de registre lentament per a evitar un alliberament ràpid dels gasos tòxics procedents de la fermentació del llot.

S’introdueix el mangote d’aspiració i es procedeix a buidar la fossa sèptica.

Cal remarcar que no s’ha de buidar la fossa sèptica per complet, cal deixar el fang més profund perquè es reactivi fàcilment el procés de depuració.

Una vegada retirat el fang residual es procedeix a netejar el sistema de filtratge amb aigua a pressió i abocar l’activador bacterià que recomana el fabricant.

Una vegada finalitzat el procés de buidatge de fossa sèptica s’ha de tancar amb la tapa el registre per a evitar tant caigudes accidentals com l’emanació de gasos.