24 hores / 7 dies

Encamisat de canonades: què és i per a què serveix?

El sector en què està especialitzat Hidrotec és complex i poc comú. Per aquest motiu, el propòsit del post d’encamissat de canonades d’avui és apropar el client als nostres serveis.

En els darrers anys, l’ encaminat de canonades s’ha posat de “moda” al sector del manteniment per ser econòmic i perfecte per protegir les canonades de sanejament o clavegueram. Això és degut a que la combinació de formigó i polietilè proporciona protecció contra la corrosió durant generacions .

Encamisat de canonades: Què és?

Aigua sortint de canonada

L’ encamissat de canonades es tracta d’una tècnica que permet la reparació de canonades soterrades de sanejament o clavegueram en mal estat , sense necessitat d’haver de trencar el paviment i excavar fins a assolir la canonada, per reposar-lo posteriorment.

D’aquesta manera, s’aconsegueix fer la reparació de la canonada deteriorada en un termini menor i amb un cost més reduït , ja que s’eviten aquest tipus d’obres auxiliars.

La tècnica de l’encaminat de canonades consisteix bàsicament en introduir un tub nou de menor diàmetre a l’interior de la canonada deteriorada, de manera que les aigües siguin conduïdes per aquest nou tub en lloc de per l’antic, evitant així les esquerdes o trencaments que el tub danyat pogués presentar.

Mitjançant aquest procés aconseguim millorar la integritat estructural de la canonada, la fluïdesa de l’aigua, augmentar la elasticitat davant de pressions de la canonada i, sobretot, fer que desapareguin les juntes de la conducció, que aleshores són els punts més problemàtics pel que fa a fugides.

A la producció actual de canonades de formigó, aquests revestiments interns ja es col·loquen des de l’inici i es modelen. On cada unió de canonada se solda per extrusió per garantir una protecció monolítica contra la corrosió al llarg del temps.

Un abans i un després en la reparació de canonades

Abans d’aquest avenç a l’enginyeria, la reparació de canonades de formigó a ciutats i túnels moltes vegades era gairebé impossible o molt costós .

Avui dia, gràcies al sistema d’ encamissat de canonades , es poden rehabilitar baixants de forma ràpida i econòmica.

En què us pot ajudar Hidrotec?

neteja de xarxes de clavegueram
Operaris rehabilitant baixant mitjançant encamisat vertical

Hidrotec dins la gran varietat de serveis que ofereix un d’ells és la rehabilitació de baixants mitjançant l’encamissat vertical .

Aquesta tècnica consisteix en la inserció per inversió d’una màniga de polièster impregnada amb resina dins del baixant utilitzant aire comprimit. D’aquesta manera, es millora la integritat estructural de la canonada, la fluïdesa de l’aigua, augmenta l’ elasticitat davant de pressions de la canonada i, en especial, fa que desapareguin les juntes de la conducció que són els punts més problemàtics pel que fa a fuites.

Aquest servei de rehabilitació d’Hidrotec és adequat per a la renovació de baixants pluvials, residuals i escomeses, amb diàmetres superiors als 50mm.

En resum, l’ encaminat de canonades permet la reparació de canonades enterrades en mal estat en un termini menor i sense necessitat de fer obres. Això és possible gràcies al fet que no cal trencar el paviment i excavar fins a assolir la canonada, per posteriorment reposar-la.

Aquest sistema a llarg termini, a més, ofereix una vida útil superior i suposa un estalvi general ja que s’eviten obres auxiliars i té uns costos de manteniment inferiors. Ara, la teva canonada encaminada amb Hidrotec.