24 hores / 7 dies

Desembussos a Terrassa

Terrassa, cocapital de la comarca del Vallès Occidental, és la tercera ciutat més poblada de Catalunya i la quarta ciutat amb el PIB més elevat. Terrassa va destacar durant els segles XIX-XX per la seva activitat en el sector industrial, concretament en la branca del tèxtil. Avui dia encara perduren diversos edificis modernistes de l’època, com ara l’Escola Industrial, la Masia Freixa o el Vapor Aymerich, Amat i Jover.

Actualment l’activitat econòmica principal de Terrassa és el comerç, encara que cal dir que la seva indústria encara ocupa el 15% del seu PIB (Indústria farmacèutica i metal·lúrgica principalment). Hidrotec, en el seu ànim d’oferir serveis integrals als habitants i empreses de la província de Barcelona, presta serveis de desembussos i neteja de canonades a Terrassa.

sistemas de tuberías
La empresa es dedica a prestar un servei integral envers el manteniment de la xarxa de sanejament.

Donat el clima de la ciutat, caracteritzat per una primavera plujosa i una tardor amb episodis de pluja torrencial, són freqüents les inundacions de soterranis i l’acumulació de residus en les canalitzacions. Hidrotec està especialitzat a realitzar intervencions d’urgències per al desembús de canonades a Terrassa, així com per a la neteja de canonades i col·lectors, l’extracció d’aigua i la reparació de canalitzacions.

En aquest sentit, Hidrotec aconsella realitzar un manteniment preventiu periòdic de la xarxa de sanejament, per a garantir d’aquesta manera el correcte funcionament de les canonades de desguàs.

Donat el clima de la ciutat, caracteritzat per una primavera plujosa i una tardor amb episodis de pluja torrencial, són freqüents les inundacions de soterranis i l’acumulació de residus en les canalitzacions

Aquests serveis de desembussos a Terrassa els realitza amb l’ajuda de vehicles i camions mediambientals d’alt rendiment dotats amb la tecnologia més capdavantera del sector i autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, per a la retirada i transport de residus. Gràcies al seu equip humà de tècnics especialistes amb dilatada experiència en el sector, altament formats en matèria de prevenció de riscos laborals, Hidrotec desenvolupa les actuacions de desembussos de canonades a Terrassa de manera ràpida, fiable i segura.

aislar tuberías domésticas
El personal d’Hidrotec està especialitzat en el manteniment de canonades.

Hidrotec presta un servei integral de la xarxa de sanejament i clavegueram urbà i industrial, així com d’edificis públics i privats a Terrassa. Hidrotec realitza des del desembús de canonades, neteja de canonades i col·lectors, inspeccions amb càmeres de TV, fresat de canonades amb robot, localització de canonades i arquetes, transport de residus, rehabilitacions de canonades mitjançant diferents sistemes (packers, mànega contínua i projecció), i obra civil en xarxes de sanejament (neteja d’abocaments en col·lectors visitables i no visitables, reforç estructural de col·lectors, rehabilitació integral i execució de nous pous de registre, clausura de claveguerons antics, reparació d’instal·lacions de clavegueram interior i treballs especials).