24 hores / 7 dies

Beneficis del Sistema Part-Lining en les teves rehabilitacions

Quan hi ha la necessitat de realitzar la reparació d’una canonada a causa de defectes aïllats s’aconsella una reparació puntual a través del sistema Part-Lining.

Descripció del sistema Part-Lining

La tècnica del Part-Lining consisteix en inspeccionar prèviament, mitjançant càmera de TV, la canonada a rehabilitar per detectar la patologia existent. Un cop localitzat el defecte s’introdueix en el tub, fins al punt on cal fer la intervenció, una mànega pneumàtica (packer) recoberta d’un encamisat de fibra de vidre impregnat amb resines a base de silicats, amb una longitud compresa entre els 40 i 50 cm. Aquesta mànega s’infla a pressió per adaptar-se a les parets interiors del tub, quedant adherida a les mateixes. Un cop la resina s’ha forjat i solidificat es desinfla la mànega i es retira de la canonada quedant la fibra de vidre col·locada a l’interior del tub, segellant d’aquesta manera la canonada.

inspecció de canonades després de rehabilitació amb part-lining
Inspecció de canonades després de rehabilitació amb part-lining

Aquest sistema permet rehabilitar puntualment canalitzacions d’aigua, xarxes de clavegueram i canalitzacions industrials de qualsevol tipus de material amb diàmetres compresos entre els 50 i els 1200 mm.

Part-Lining és el sistema de reparació per a canalitzacions amb diversos anys d’experiència i provada eficàcia, composta per fibra de vidre trenada i resina epoxi de 2 components.

Amb el sistema de reparació sense obres part-lining es poden reparar danys com ara esquerdes, fissures, parets degradades amb el pas de l’aigua, forats o falta d’estanquitat en juntes, sense necessitat d’obrir rasa i amb el mínim esforç.

reparar canonada amb packer
Introducció de packer a canonada

Avantatges del sistema Part-Lining

 • Reparació sense necessitat d’obrir rasa només utilitzant els pous de registre
  existents.
 • Sistema de reparació puntual amb possibilitat de solapar de manera infinita
 • Apliquem resines inofensives per al medi ambient.
 • Sistema d’elevada resistència amb característiques auto-portants
 • Sistema aplicable a qualsevol tipus de canalització
 • Reducció mínima del diàmetre interior de la canalització.La canalització pot estar en servei.
 • Pressió de treball superior a l’exigida en norma UNE 1610.
 • El cost econòmic és inferior a les reparacions tradicionals.
 • Compatible amb tot tipus de materials, canonades de formigó, PVC, polietilè, ferro, etc.
fases part-lining