24 hores / 7 dies

Localització i reparació de pous, canonades i arquetes ocultes

La tecnologia que ens permet la localització de canonades i arquetes ocultes contribueix a agilitar actuacions de naturalesa correctiva i de manteniment. La seva detecció es duu a terme a través d’un sistema de radiodetecció basat en equips sonda. Aquests permeten conèixer els traçats que segueixen les xarxes de sanejament a diferents profunditats, així com els baixants enterrats dels edificis. Amb aquest sistema, els operaris poden conèixer de manera precisa, i sense obrir rases, la seva ubicació. No es fan obres, tampoc es genera soroll i, finalment, i no menys important: s’és més respectuós amb el medi ambient.

I com funciona? Aquest tipus de dispositius localitzadors poden connectar-se a les mànegues dels diferents vehicles mixtos de neteja, a les cambres d’inspecció (tant les que estan robotitzades com les que no) i als robots fresadores. A través d’un sistema guia, el personal de Hidrotec detectarà els senyals per l’equip receptor que indica la situació de l’element que s’està buscant.

Localitzar Arqueta
A Hidrotec detectem i localitzem tuberies i arquetes sense necessitat d’obrir una rasa.

Per què és útil la localització de pous, canonades i arquetes?

L’activitat de Hidrotec se centra, entre altres serveis, en el manteniment del clavegueram públic i privat. La localització de pous, canalitzacions i arquetes pot ser el pas previ a una rehabilitació interna i de condicionament d’aquestes infraestructures. Nombroses xarxes de drenatge d’aigües estan soterrades i es desconeix el seu traçat. Detectar-les és molt útil perquè garanteix el seu manteniment i permet donar resposta a les necessitats de diferents clients de manera ràpida i eficaç, sempre complint amb els requisits legals necessaris.

Nombroses xarxes de drenatge d’aigües estan soterrades i es desconeix el seu traçat. Detectar-les és molt útil perquè garanteix el seu manteniment

Una vegada trobada la zona a tractar, podem inspeccionar mitjançant una cambra de TV si hi ha embussos, estructures antiquades que calgui substituir o rehabilitar o qualsevol altra patologia que impedeixi el funcionament normal de la infraestructura. En cas d’embussos, des de la companyia s’ofereixen serveis de desataco amb neteja de superfícies amb aigua a pressió, tant de col·lectors municipals com arquetes i pous. Hi ha camions mixtos preparats amb la tecnologia més avançada per a gestionar-ho. L’equip de professionals de l’empresa, a més, realitza els desatascos en qualsevol moment i hora del dia. Allibera qualsevol tipus de pou, en poc temps i sigui com sigui l’obstacle.

Rehabilitació de canonades i pous de registre una vegada localitzats

En el cas de dur a terme una rehabilitació, i depenent de la superfície en la qual s’actuarà, Hidrotec disposa de diferents maneres de reparar una canalització o baixant. Una vegada localitzats, poden haver-se trobat en mal estat i poden reparar-se amb el sistema Sprayform. Aquest mètode té múltiples avantatges:

  1. Renova completament l’estructura que es rehabilita.
  2. És sostenible, ja que no genera obres ni residus.
  3. És una rehabilitació invisible, perquè es repara des de l’interior i no s’observa cap canvi una vegada acabada.
  4. Roman hermètica, ja que s’aconsegueix suprimir les juntes interiors.
  5. El sistema és versàtil, ja que és aplicable a trams tant verticals, com a horitzontals i inclinats.

A vegades els desperfectes d’una canalització poden ser petits i no és necessari rehabilitar tot el tram. Serà adequada una rehabilitació puntual, que es pot dur a terme amb sistemes de Partlining, que permeten realitzar l’actuació sense obrir una rasa.

Localització canonades arquetes
Los equipos sonda nos permiten conocer desde el trazado que siguen las redes de saneamiento enterradas en el subsuelo a diferentes profundidades, hasta los bajantes ocultos presentes en los edificios.

Els pous de registre també poden presentar diferents patologies. Pot ser que corrosió per fluids residuals, arrels o trencament de l’estructura pel pas del temps. La solució que proposa el personal de Hidrotec és un servei de manteniment i revisió que vetlli per una funcionalitat prolongada. Pel que fa a la rehabilitació de pous de registre, en aquest cas, la finalitat és evitar la exfiltración dels fluids del subsòl. D’aquesta manera, també se suprimeix el nivell de contaminació del medi ambient. I això com s’aconsegueix? Senzill. Mitjançant unes actuacions correctives en les quals s’utilitzin materials amb la capacitat de permeabilizar tota l’estructura del pou de registre.

L’equip d’operaris que realitza aquest tipus de treballs compta amb una experiència prolongada i una formació actualitzada i contrastada, tant si han de fer treballs d’altura com en espais confinats. Estan al dia en la prevenció de riscos laborals.

Execució de nous pous de registre i servei integral

A més de la rehabilitació de pous de registre de caràcter industrial o urbà, Hidrotec també es dedica a la seva execució, perquè compta amb treballadors formats en paletería i lampisteria. Entre la ja esmentada rehabilitació de pous, canalitzacions i arquetes ocultes, Hidrotec exerceix un servei integral que té com a objectiu oferir una continuïtat en el servei, minimitzant els riscos en seguretat i salut, així com la garantia de no disparar els costos de gestió.