24 hores / 7 dies

Reparar baixant sense obres

Introducció

Reparar baixants sense obres és la solució innovadora que presenta el sanejament urbà enfront dels problemes habituals dels baixants de les comunitats de veïns. Els baixants dels edificis sovint poden presentar diferents patologies que dificulten l’evacuació de les aigües residuals i pluvials de la teva comunitat. Si aquestes patologies no es gestionen a temps, poden derivar en una avaria greu que impedeixi el seu funcionament.

Si vols conèixer més sobre la reparació de baixants sense obres, continua llegint aquest post i no dubtis a contactar amb nosaltres si necessites aclarir algun dubte o demanar més informació sobre aquest tema.

Problemes freqüents en baixants

Les avaries en baixants més comuns són normalment les fugides d’aigua, humitats, trencaments, pendent insuficient, moltes vegades derivades d’una falta de manteniment preventiu o un mal ús de la xarxa d’evacuació.

La majoria d’avaries en baixants poden solucionar-se mitjançant una reparació de baixants sense obra, com explicarem més a baix en el post.

reparació de baixants
Procès de reparació de baixants

Canviar baixant

La solució més convencional ha estat sempre canviar el baixant avariat. La substitució de baixants pot semblar la solució més lògica, però la realitat és que amaga grans inconvenients fàcilment evitables.

D’una banda. per a canviar un baixant ha d’haver-hi un acord entre tota la comunitat de veïns afectada per l’obra.

D’altra banda, canviar un baixant normalment implica una obra en la qual es generen sorolls, residus i molèsties diverses als afectats durant diversos dies.

Reparació de baixants sense obres

Els avanços tecnològics en sanejament urbà han proporcionat solucions més eficaces als problemes als quals s’enfronta un baixant d’una comunitat al llarg del temps que la de substituir baixants.

Aquesta solució és la reparació de baixants sense obra, que permet arreglar els baixants d’una comunitat en poc temps, sense sorolls ni residus, minimitzant les molèsties fins a tal punt que els veïns a penes s’adonessin que s’ha solucionat l’avaria del baixant.

A més, reparar un baixant sense obres suposa un estalvi considerable respecte a la substitució del baixant

reparar bajante

Com es repara baixant sense obres?

El principi de la reparació de baixants sense obra és ben senzill.

Consisteix en la creació d’un segon baixant estanc dins de l’estructura del vell baixant. Per a això, es realitza una projecció de resina específica mitjançant sistema Sprayform o es col·loca una màniga contínua que s’adhereix a la paret del baixant avariat.

Amb aquests sistemes, totes les fugides o trencaments presents en el baixant queden arreglades sense necessitat de canviar baixant, millorant fins i tot la capacitat hidràulica del baixant i la seva resistència a canvis de temperatura.

Reparació de baixants sense obra
Reparació de baixants sense obra