24 hores / 7 dies

¿Quina és la funció d’una fossa sèptica a casa nostra?

Com succeeix amb tota infraestructura, una fossa sèptica ha de cuidar-se. Tot i que no genera gaires problemes, és convenient que parem atenció, especialment en aspectes relatius al seu manteniment. L’objectiu, com sempre diem, és garantir una vida útil el més perllongada possible. La funció d’una fossa sèptica és molt important en cas de no disposar d’unes xarxes de clavegueram a la zona, ja que s’hievacuen tots els desfets.

Per aquesta raó, la majoria d’aquests recipients es troben a nuclis rurals o residències que són lluny de la ciutat. Ara bé, sabem, però, què és una fossa sèptica? Es tracta d’un receptacle de grandària considerable que acull i tracta les aigües domèstiques de caràcter residual ubicades al nostre domicili. En arribar allà, tota mena de matèria orgànica iniciarà la seva evolució física i química.

Què he de saber si vull instal·lar una fossa sèptica?

Existeixen consells molt útils per tal de tenir cura de les fosses sèptiques de casa nostra. Fer una inspecció anual, per exemple, és altament recomanat. S’aconsella que es realitzi una comprovació del seu estat anualment, i encara més si la fossa sèptica és antiga. Així i tot, la instal·lació de fosses sèptiques està subjecta a unes directives de protecció del medi ambient i existeix una reglamentació en el marc de la Comunitat Europea on s’insta a què siguin revisades cada cert temps.

desguàs
Evitem tirar aliments sòlids pels desaigües per tal de no perjudicar la funció d’una fossa sèptica.

Rutines de neteja

D’altra banda, cal establir rutines de neteja en períodes curts i observar el nivell de sòlids acumulat al llarg del temps, ja que poden produir-se sobrecàrregues. En aquest sentit, van d’allò més bé els anomenats acceleradors de descomposició orgànica. Que no són altra cosa que compostos que afavoreixen l’activitat biològica: estan formats a partir d’un granulat elaborat a base de microorganismes que ajuden a la descomposició de la matèria orgànica que es diposita en la fossa sèptica.

Cal dir que, en general, la meitat del que s’acumula en les fosses sèptiques es descompon fàcilment, tot transformant-se en una espècie de fang. El que és convenient és que, una vegada buidades, el seu contingut es tracti com cal i es transporti a una planta de tractament.

La meitat del que s’acumula a les fosses sèptiques es descompon fàcilment, tot transformant-se en una espècie de fang

És important no emprar productes que perjudiquin la xarxa de sanejament, per la qual cosa cal conèixer la seva composició i estar alerta a les indicacions del fabricant, col·locades al propi producte. A Hidrotec prestem serveis de buidatge de fosses sèptiques i atenem casos urgents les 24 hores del dia durant tot l’any.

No barrejar abocaments d’aigües netes i de pluja, pot perjudicar la funció d’una fossa sèptica

D’altra banda, es desaconsellen els abocaments d’aigües netes i de pluja. El perquè es ben senzill: una correcta separació d’aigües residuals i fecals de les netes contribuirà a un ús ecològic i responsable de l’aigua que utilitzem. A Hidrotec promovem l’ús assenyat d’un bé escàs com l’aigua i hem de garantir que serà així amb un manteniment adequat de la infraestructura. Ens prenem de debò el reciclatge de l’aigua. Per posar un exemple pràctic, a l’empresa comptem amb camions de reciclatge d’aigua, amb un rendiment superior als vehicles convencionals.

Esquema on es mostra la funció d'una fossa sèptica
Esquema de la funció d’una fossa séptica. Fuente: Wikipedia.

Després de realitzar la succió del residu, aquest es filtra a l’interior de la cisterna per a obtenir de nou aigua aprofitable per a la neteja del sistema de sanejament, tot aconseguint un estalvi mediambiental important. D’aquesta manera, estalviem temps en desplaçaments, ja que la nostra flota de camions no ha de repostar aigua.

Què pots fer pel teu compte?

Un manteniment correcte de les fosses sèptiques de casa teva depèn sobretot de tu, en la presa de bones decisions, amb responsabilitat. A Hidrotec comptem amb una àmplia experiència pel que fa a desembussos. Per tant, evitar llançar tovalloletes o menjar sòlid pel desguàs pot contribuir a allunyar problemes futurs per a les teves fosses sèptiques. Els químics també poden erosionar el material intern, millor emprem les quantitats adequades i espaiem abocaments.

Per a qualsevol consulta, comptem amb un equip de professionals amb el qual pots resoldre els dubtes, així com aconseguir més informació del teu cas en concret.