24 hores / 7 dies

Obturació i bypass de canonades de gran cabdal

La tipologia de canonades que existeix actualment és molt diversa i cal dur a terme un control de qualitat de l’obra periòdicament. Tant se val que es tracti d’una instal·lació nova o una que ja estigui en funcionament. Poden patir desperfectes amb el temps.

Obturadors per a canonades de gran cabdal

Quan unes canonades de gran cabdal han de posar-se a prova, és precís tallar temporalment el fluid de la xarxa de sanejament en qüestió. Hidrotec disposa d’una amplia gamma d’obturadors i sistemes by-pass. En el primer cas, els obturadors tallen directament el fluid; i, pel que fa al sistema by-pass, desvia el cabdal de la xarxa a un altre punt en concret, que permetrà no interrompre el servei.

obturador de grans dimensions
Operari amb un obtuador de grans dimensions.

De fet, són eines que afavoreixen la realització de proves de pressió i estanqueïtat, les quals van a càrrec d’un personal tècnic preparat per tal de dur a terme treballs amb l’objectiu de mantenir l’interior de col·lectors i canonades transitables en bon estat, tot complint amb les normatives de seguretat més estrictes. Per dur a terme proves de pressió i estanqueïtat, a banda d’obturadors, també són indispensables els registradors homologats, amb una capacitat de registre de fins a 24 hores.

Els obturadors són eines que afavoreixen la realització de proves de pressió i estanqueïtat amb l’objectiu de mantenir l’interior de col·lectors i canonades transitables en bon estat

D’obturadors n’hi ha de diàmetres compresos entre els 20 mm i els 1,5 m; i, pel que fa a la forma, es poden trobar de circulars i ovoides per poder fer una actuació especial. Es poden comprar o llogar. De fet, qualsevol empresa pot demanar opinió i rebre assessorament. Fins i tot, s’ofereixen serveis de col·locació i retirada, així com l’enviament i la recollida dels mateixos.

D’altra banda, si s’ha de dur a terme un treball dins una canonada amb aigua haurem d’utilitzar bombes d’extracció d’aigua. N’hi ha tant per a ús industrial, com per obra civil.

Un ventall d’obturadors on escollir

Segons la problemàtica que haguem de tractar en una canonada de gran cabdal tenim un gran ventall d’obturadors on escollir, en funció del material amb el qual estan fets i el seu disseny, entre altres característiques. Quant al tipus de material, podem trobar obturadors pneumàtics de gran diàmetre, són flexibles, fàcils de col·locar, resistents a la corrosió i lleugers; i, n’hi de mecànics, els quals fan impossible el pas de materials greixosos per tal de garantir un perfecte segellament.

Si ens aturem a pensar en el disseny, com havíem esmentat anteriorment, en podem trobar diverses formes d’obturadors: poden ser rodons, útils per encabir-se a canonades profundes i resistents a contrapressions; d’altres més flexibles i fabricats amb cautxú, com els obturadors manta, que asseguren unes obturacions òptimes amb materials, com ara el ferro o el formigó; per últim, hi ha els ovoides –on s’emmarquen els elaborats a partir de pneumàtic i els mecànics–, i es poden trobar en forma de mig coixí adaptable a canonades d’aquesta mena per una banda, i per l’altra, similar a un coixí, forma que facilita la inserció de canonades de diàmetre més grans.

obturador bypass
Existeix un gran ventall d’obturadors i Hidrotec en pot llogar i ofereix assessorament a empreses.

Existeix també una classificació d’obturadors segons les necessitats especials. Trobem obturadors d’alta pressió, apropiats perquè suportin alts nivells de contrapressions; obturadors llargs, per anar tancant les seccions principals, com ara les escomeses; i, els obturadors de pous d’accés, emprats en proves de pressió o de buit en pous d’accés a xarxes de sanejament.